You are here

Vijesti

Profesor Andy Miah, rukovodilac katedre za Znanstvene komunikacije i buduće medije na Univerzitetu Salford, u UK, prezentirao je strateški pristup društvenim medijima i drugim web alatima u promociji i razvoju istraživanja. Video snimak događaja je dostupan online.

21/03/2017
Transparentnost i otvorena vlast

Stručna rasprava Značaj i svrha monitoringa javnih nabavki u Bosni i Hercegovini održana je 30. maja 2016. godine u Mostaru. Tema ove stručne rasprave bio je značaj, način provođenja i efekti monitoringa javnih nabavki u Bosni i Hercegovini. Učesnici rasprave razmatrali su brojne aspekte monitoringa javnih nabavki u BiH te ulogu različitih aktera iz vladinog i civilnog sektora u tom procesu.

02/06/2016

„Javni servisi u regionu Zapadnog Balkana dijele slične probleme. Najveći problem su politički pritisci koji su kontinuirani i sistemski, a ogledaju se u načinu izbora menadžmenta, načinu finansiranja i ogledaju se kroz sam programski sadržaj“, ustanovila su istraživači u sedam zemalja ovog regina, okupljeni oko istraživačkog projekta koji zajednički vode Centar za društvena istraživanja Analitika i Univerzitet u Friburgu.

30/05/2016
Ljudska prava

Strateško parničenje u nekim od zemalja regiona pokazalo se kao uspješan alat u borbi protiv diskriminacije. U Bosni i Hercegovini strateško parničenje još je na nivou stručnih rasprava, dok u primjeni nailazimo tek na sporadične primjere njegove primjene.

04/05/2016
Transparentnost i otvorena vlast

Elektronske javne nabavke u brojnim zemljama koriste se kao alat za unapređenje efikasnosti procesa nabavke roba, usluga i radova te ostvarivanja ušteda u javnom sektoru. U Bosni i Hercegovini, sistem elektronskih javnih nabavki uspostavljen je krajem 2014. godine, no još uvijek se nalazi u ranoj fazi razvoja. Na portalu javnih nabavki BiH dostupna su e-obavještenja o javnim nabavkama, no nisu stvoreni uslovi za razvoj ostalih faza e-nabavke. Ovo su neki od nalaza stručne rasprave "E-Nabavke u službi efikasnijeg sistema javnih nabavki u BiH" održane 28.4. u Tuzli u organizaciji Centra za društvena istraživanja Analitika.

29/04/2016
Transparentnost i otvorena vlast

Nalaze istraživanja spremnosti institucija na otvorene podatke i rezultate aktivnosti institucija i civilnog društva u oblasti proaktivne transparentnosti i učešća gađana u procesu odlučivanja predstavljeni su na konferenciji koju su, 18. aprila 2016. godine u Sarajevu organizovali Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BiH) i Koalicijom NVO, među kojom je i Centar za društvena istraživanja Analitika.

22/04/2016
Ustav, institucije i politika

“Ustavni sudovi u Centralnoj i Istočnoj Evropi i njihova važna uloga u zaštititi ustavne demokratije ugroženi su od strane autoritarnih vlada”, jedan je od zaključaka profesora s Pravnog fakulteta Univerziteta u Ljubljani, Bojana Bugariča. Profesor Bugarič bio je uvodničar na konferenciji Ustavni sudovi u zemljama bivše Jugoslavije: Uloga i efekti u periodu tranzicije, koja je održana 18. aprila 2016. godine u Sarajevu, u organizaciji Centra za društvena istraživanja Analitika.

21/04/2016

Osmodnevna RRPP Istraživačka akademija završena je u ponedjeljak, 18. aprila u Sarajevu. 35 mladih istraživača i istraživačica iz šest zemalja regiona sticali su znanja iz oblasti metodologije društvenih nauka. Trinaest trenera sa značajnim međunarodnim iskustvom kroz osam modula ponudili su znanja o najrelevantnijim aspektima istraživačkih metoda u oblasti društvenih nauka.

20/04/2016
Uprava i usluge, Transparentnost i otvorena vlast, Institucionalno komuniciranje

Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) je u saradnji sa nevladinom organizacijom Transparency International BiH (TI BiH), a uz finansijsku podršku Vlade Velike Britanije, u Sarajevu organizirala konferenciju povodom 9. decembra – Međunarodnog dana borbe protiv korupcije.

11/12/2015

Stranice

  • Strana
  • 1
  • od 3

Stranice

  • <
  • 1
  • >