You are here

Osoblje

Direktor / Voditelj programa Javno pravo
Izvršni direktor / Voditelj programa Javne komunikacije
Istraživač
Operativni menadžer
Financijski i administrativni asistent
Projektni koordinator
Projektni koordinator
Projektni menadžer
Mlađi istraživač
Istraživački saradnik