Edin Hodžić

Direktor / Voditelj programa Javno pravo

Tarik Jusić

Izvršni direktor / Voditelj programa Javne komunikacije

Mirna Jusić

Istraživač

Alma Hajrić

Operativni menadžer

Mirna Šehagić

Financijski i administrativni asistent

Nermina Sadiković

Projektni koordinator

Aida Malkić

Projektni menadžer

Amila Kurtović

Mlađi istraživač

Davor Marko

Istraživački saradnik