You are here

Saradnici

Istraživač
Docent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na naučnoj oblasti Teorija prava i države
Docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu
Asistentica na Pravnom fakultetu u Zenici