You are here

Aida Malkić

Aida Malkić

Projektni menadžer

Follow:

Biografija

Aida se pridružila timu Analitike u januaru 2015. godine i radi na poziciji projektnog menadžera. Trenutno završava master studij psihologije na Odsjeku za psihologiju Univerziteta u Sarajevu, gdje je takođe diplomirala psihologiju. Bila je angažovana kao saradnica na više istraživačkih projekata.