Svjetlana Nedimović

Biografija

Svjetlana Nedimović vodi medijsko-edukativni projekat za studente Puls demokratije i radi na projektu Trajectories of Modernity Univerziteta u Barseloni. Do 2011. predavala je političku filozofiju i teoriju države na Sarajevskoj školi za nauku i tehnologiju, gdje je godinu dana bila i šef Odsjeka za političke nauke i međunarodne odnose.  Zvanje doktorice društvenih i političkih nauka stekla je na Evropskom univerzitetskom institutu u Firenci. Prethodno je magistrirala međunarodnu politiku na Univerzitetu u Durhamu i na Odsjeku za studij nacionalizma Centralnoevropskog univerziteta u Budimpešti. Trenutno se bavi istraživanjem na polju tranzicijske pravde i suočavanja s prošlošću iz antropološke perspektive, a istraživački interesi uključuju i ulogu imaginacije u politici, političku filozofiju H. Arendt, te izvore političkog zajedništva i političke akcije. Objavljivala u Sarajevskim sveskama, Slovu, European Journal of Social Theory, Pulsu demokratije, MC Online, Dijalogu.