Etničke kvote i političko predstavljanje manjina na lokalnom nivou u BiH

Analitika u saradnji sa Zentrum für Demokratie Aarau pri Univerzitetu u Cirihu tokom 2012. i 2013. godine implementira istraživački projekat „Etničke kvote i političko predstavljanje manjina na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini“.

Cilj projekta je da odgovori na nekoliko važnih pitanja vezanih za efekte 'etničkih kvota' na političko predstavljanje manjinskih grupa na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini. Preciznije, istraživanje se fokusira na praktičnu implementaciju etničkih kvota na nivou općinske vlasti, kao i na korespondirajuće političke strategije koje nastaju nakon uvođenja ovog mehanizma. Pored toga, cilj projekta je da se izvrši evaluacija efekata kvota na stvarno predstavljanje i uključivanje manjinskih grupa u procese donošenja odluka na lokalnom nivou, naročito u javnim politikama koje se tiču njihovog statusa.

Projekat „Etničke kvote i političko predstavljanje manjina na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini“ podržala je Swiss National Science Foundation, u okviru SCOPES 2009 – 2012 (Scientific cooperation between Eastern Europe and Switzerland) programa. Više informacija o SCOPES programu možete naći ovdje.

Vrijednost projekta: 62.844,25 CHF
 
 
 
 

Publikacije

Ovaj projekt nema objavljenih publikacija

Donatori

Swiss National Science Foundation (SNSF)

Osoblje

Mirna Jusić
Edin Hodžić
Tarik Jusić

Collaborators

Nenad Stojanović
Boriša Mraović

Partneri

Zentrum für Demokratie Aarau (ZDA)