Obrazovanje javnosti o pravnom sistemu

Centar za društvena istraživanja Analitika i Fondacija Mediacentar tokom 2011. i 2012. implementiraju projekat "Obrazovanje javnosti o pravnom sistemu: Podrška pravosuđu u BiH".

Cilj projekta je da doprinese jačanju povjerenja javnosti prema pravosudnim institucijama u BiH, i to kroz razvoj strategija i programa za educiranje javnosti o pravnom sistemu.

Riječ je o nastavku pilot projekta koje je implementiran od strane Mediacentra u 2010. i 2011. godini.

Aktivnosti Analitike na ovom planu obuhvataju provođenje kvalitativnog istraživanja o potrebama, kapacitetima i mogućnostima za razvoj programa obrazovanja javnosti o pravnom sistemu (OJPS), sa posebnim fokusom na mlade u BiH. Istraživanjem će se procijeniti trenutni obim i priroda aktivnosti OJPS-a, kao i postojeće potrebe i kapaciteti u tom domenu, te ponuditi preporuke za dalju promociju, koordinaciju i razvoj OJPS-a u specifičnom kontekstu BiH.

Ovaj projekat je finansijski podržan od strane USAID-a.  

Vrijednost projekta: 49.991,84 KM 
 
Donator: USAID
 
 
 

Događaji

Nema planiranih događaja u narednih 6 mjeseci.

Donatori

USAID-ov Projekat razvoja sektora pravosuđa II

Osoblje

Dženana Hrlović
Edin Hodžić

Partneri

Mediacentar