Znanjem do politika: Unapređenje procesa i kapaciteta za donošenje javnih politika u Bosni i Hercegovini

Iako su mnogi programi u poslijeratnoj BiH nastojali da pruže tehničku pomoć javnim institucijama na različitim nivoima vlasti, procesi i kapaciteti za donošenja politika ovih institucija ostali su uglavnom nerazvijeni. Iako postoje određene procedure u koracima formuliranja politika i procjeni utjecaja propisa, takve procedure se smatraju otvorenim u smislu njihove primjene i ne prate sistematski mnoge važne zakone, što za rezultat ima da se politike donose bez čvrstih dokaza i često bez rigorozne procjene njihovih mogućih utjecaja.

Projekat ima za cilj da adresira probleme nedostatka kapaciteta za formuliranje, praćenje i evaluaciju politika, ali i nedostatka procesa za utemeljeno kreiranje javnih politika. Također, projekat nastoji poboljšati procedure za donošenje javnih politika i kapacitete javnih institucija u BiH na različitim nivoima vlasti  i na taj način promovisati formulaciju politika utemeljenih na dokazima, te praćenje i evaluaciju implementacije politika, koje su ključne za proces  pristupanja BiH Evropskoj uniji, kao i za implementaciju Reformske agende.

U okviru projekta bit će objavljen policy izvještaj, biti razvijena online platforma za učenje koja će sadržavati edukativne materijale i resurse za deset modula obuka koje će biti organizovane, te će finalna aktivnost  biti organizovanje javnog događaja na kojem će se predstaviti rezultati projekta.

Projekat finansira MATRA program koji ima za cilj unaprijediti politike odlučivanja, postupaka i procesa javnih institucija u BiH. MATRA je holandski program koji podržava transformaciju društva. MATRA programom koordinira i upravlja Holandski fond za regionalno partnerstvo Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Holandije. Više informacija o MATRA programu možete pronaći na sljedećem linku.

Donatori

Ambasada Kraljevine Nizozemske u Bosni i Hercegovini

Partneri

Holandski institut za međunarodne odnose ‘Clingendael’