You are here

Publikacije

Policy brief
Demokratizacija i mediji, Institucionalno komuniciranje

U fokusu ovog policy briefa-a je pitanje finansiranja, izbora, uslova odbora i rukovodstva, te predloženih metoda povećanja odgovornosti RTK.

Naser Miftari
14.09.2017
Blog
Demokratizacija i mediji, Institucionalno komuniciranje

Politički pritisci koji sprečavaju javne radiotelevizijske servise u Crnoj Gori da obavljaju svoju javnu ulogu postojali su od njihovog osnivanja i ogledaju se u njihovoj uredničkoj pristrasnosti, kvalitetu programa, nivou tehnološkog razvoja i nivou profesionalizma među zaposlenima. U tom kontekstu, važan faktor koji treba razmotriti jeste da li i kako model finansiranja javnih radiotelevizijskih servisa u Crnoj Gori doprinosi njegovoj uredničkoj i finansijskoj nezavisnosti.

Nataša Ružić
14.08.2017
Policy brief
Demokratizacija i mediji, Institucionalno komuniciranje

Rezultati istraživanja, prezentirani u ovoj publikaciji, pokazuju da javni radiotelevizijski servisi u BiH nisu uspjeli da obezbijede održiv model finansiranja, nisu nezavisni od politike, ne ispunjavaju svoje nadležnosti i nisu usvojili nove tehnologije koje su od presudne važnosti za njihovu kontinuiranu relevantnost i opstanak.

Tea Hadžiristić
28.07.2017
Policy brief
Demokratizacija i mediji, Institucionalno komuniciranje

Jedan od glavnih razloga za neuspješnu transformaciju javnih radiotelevizijskih servisa u Makedoniji je politički paralelizam celokupnog medijskog sistema: jake i izdržljive veze između političkih partija i medija.

Snezana Trpevska, Igor Micevski
27.07.2017
Radni materijal
Institucionalno komuniciranje, Demokratizacija i mediji

Ova studija razmatra razvoj javnih radiotelevizijskih servisa u Albaniji analizirajući ključne aspekte njegova funkcionisanja,  kao što su regulatorni okvir, finansiranje i digitalizacija, uzimajućui u obzir specifičnosti šireg socio-kulturološkog i političkog konteksta. 

Blerjana Bino, Besart Kadia
11.07.2017
Radni materijal
Institucionalno komuniciranje, Demokratizacija i mediji

Ova studija razmatra status i djelovanje javnih radiotelevizijskih servisa u Crnoj Gori, te proces transformacije Radio Televizije Crne Gore (RTCG) u javni servis. Na osnovu analize zakonodavstva, postojećih studija, javno dostupnih dokumenata, i razgovora sa nadležnim sagovornicima, rezultati istraživanja ukazuju na to da RTCG nije imao značajne transformacije u javni servis.

Nataša Ružić
06.07.2017

Stranice