You are here

Publikacije

Pravosuđe i pristup pravdi

Zahtjev za efikasnošću pravosuđa se često svodi na zahtjev za što većim brojem sudskih odluka u što kraćem roku. Međutim, takav pojednostavljen pristup zanemaruje kvalitet ostvarene krivičnopravne zaštite, kao i značaj i složenost okončanih predmeta. S tim u vezi, kvalitet sudskih i tužilačkih odluka je neizostavna komponenta efikasnosti pravosudnih institucija, kojoj u narednom periodu treba posvetiti posebnu pažnju. 

Ljiljana Filipović
11.10.2017
Policy brief
Pravosuđe i pristup pravdi

Rezultati istraživanja, predstavljeni u ovoj publikaciji, pokazuju da odgovor pravosuđa na korupciju u BiH nije adekvatan.

09.10.2017
Izvještaj
Pravosuđe i pristup pravdi

Iako normativni i institucionalni okvir za suzbijanje korupcije u BiH postoji, istraživanja su pokazala da u posljednjih dvadeset godina ona ostaje sveprisutna pojava u bosanskohercegovačkom društvu. Uprkos posebno značajnoj ulozi pravosuđa u borbi protiv korupcije, istraživanja i izvještaja koji se bave problematikom procesuiranja koruptivnih krivičnih djela u BiH nema mnogo.

05.10.2017
Policy brief
Demokratizacija i mediji, Institucionalno komuniciranje

U fokusu ovog policy briefa-a je nepredvidivost transformacije RTSH-a (Radiotelevizije Albanija) u javne medijske servise - njenu političku dimenziju i model finansiranja. Policy brief zatim istražuje primjenu multimedijalnih strategija u digitalnom području i remodeliranje odnosa RTSH sa njenom publikom.

Blerjana Bino
22.09.2017
Policy brief
Demokratizacija i mediji, Institucionalno komuniciranje

U fokusu ovog policy briefa-a je pitanje finansiranja, izbora, uslova odbora i rukovodstva, te predloženih metoda povećanja odgovornosti RTK.

Naser Miftari
14.09.2017
Blog
Demokratizacija i mediji, Institucionalno komuniciranje

Politički pritisci koji sprečavaju javne radiotelevizijske servise u Crnoj Gori da obavljaju svoju javnu ulogu postojali su od njihovog osnivanja i ogledaju se u njihovoj uredničkoj pristrasnosti, kvalitetu programa, nivou tehnološkog razvoja i nivou profesionalizma među zaposlenima. U tom kontekstu, važan faktor koji treba razmotriti jeste da li i kako model finansiranja javnih radiotelevizijskih servisa u Crnoj Gori doprinosi njegovoj uredničkoj i finansijskoj nezavisnosti.

Nataša Ružić
14.08.2017

Stranice