You are here

Publikacije

Izvještaj
Transparentnost i otvorena vlast, Uprava i usluge

Ova studija daje uvid u trenutno stanje kada je riječ o proaktivnom objavljivanju informacija javnih institucija u BiH, te identificira ključne faktore koji utječu na razvoj proaktivne transparentnosti u BiH.

Nermina Voloder
30.11.2016
Policy brief
Transparentnost i otvorena vlast

Rezultati istraživanja, prezentirani u ovoj publikaciji, pokazuju da je većina institucija na web stranicama ne objavljuje relevatne informacije o svom radu, a ne postoje ni adekvatne javne politike niti institucionalna spremnost za primjenu principa proaktivnog objavljivanja informacija.

Nermina Voloder
28.11.2016
Fakti
Pravosuđe i pristup pravdi

Unatoč generalno lošim rezultatima kada je riječ o proaktivnoj transparentnosti institucija na nivou BiH, istraživanje Analitike je pokazalo da ipak postoje određene institucije koje su uspostavile dobre prakse u ovom domenu. 

22.11.2016
Policy brief
Ljudska prava

Ni sedam godina nakon usvajanja Zakona o zabrani diskriminacije Bosna i Hercegovina nema funkcionalan sistem za prikupljanje podataka o diskriminaciji.

04.11.2016
Fakti
Transparentnost i otvorena vlast

Analitika je u maju 2016. godine provela istraživanje čiji je cilj bio utvrditi stepen proaktivne transparentnosti javnih institucija na državnom nivou Bosne i Hercegovine.

28.09.2016
Prijedlog
Analiza javnih politika

Zašto više pažnje trebamo posvetiti programima obuke u sklopu aktivnih politika zapošljavanja (APZ) tema je novog policy memoa Analitike. Aktivne politike zapošljavanja u Bosni i Hercegovini nedovoljno su razvijene i potrebna je reforma kako bi se postigli željeni rezultati.

Amar Numanović
14.09.2016

Stranice