You are here

Publikacije

Izvještaj
Ustav, institucije i politika , Pravosuđe i pristup pravdi, Ljudska prava

U dosluhu sa novijim teorijama o poziciji i ulozi ustavnog sudovanja u demokratskom sistemu, ova studija nudi cjelovitu analizu djelovanja Ustavnog suda BiH u posljednjih dvadeset godina. U pravoj poplavi površnih i parcijalnih ocjena i analiza, u kojima se gotovo u potpunosti zanemaruje pitanje kvaliteta rada i odluka ovog Suda, vjerujemo da će upravo perspektiva koju donosi ova studija doprinijeti razumijevanju njegove uloge u ustavnom i političkom sistemu BiH, kao i argumentiranoj raspravi o sadašnosti i budućnosti ove iznimno važne institucije u bh. kontekstu.

Nedim Kulenović
26.12.2016
Izvještaj
Zagovaranje, Ljudska prava

Izvještaj pokazuje da brojna rješenja zakona koji reguliraju slobodu mirnog okupljanja u BiH nisu u skladu sa međunarodnim standardima i najboljim praksama u ovoj oblasti, te nudi konkretne preporuke u cilju njihovog unapređenja.  

Amila Kurtović
19.12.2016
Izvještaj
Ustav, institucije i politika , Pravosuđe i pristup pravdi, Ljudska prava

Zakonom o zabrani diskriminacije, koji je donesen 2009. godine, uspostavljen je pravni i institucionalni okvir za borbu protiv diskriminacije u Bosni i Hercegovini. No, njegovu primjenu i dalje prate brojni izazovi. 

Mario Reljanović, Aida Malkić, Midhat Izmirlija, Edin Hodžić, Dženana Radončić
06.12.2016
Izvještaj
Transparentnost i otvorena vlast, Uprava i usluge

Ova studija daje uvid u trenutno stanje kada je riječ o proaktivnom objavljivanju informacija javnih institucija u BiH, te identificira ključne faktore koji utječu na razvoj proaktivne transparentnosti u BiH.

Nermina Voloder
30.11.2016
Policy brief
Transparentnost i otvorena vlast

Rezultati istraživanja, prezentirani u ovoj publikaciji, pokazuju da je većina institucija na web stranicama ne objavljuje relevatne informacije o svom radu, a ne postoje ni adekvatne javne politike niti institucionalna spremnost za primjenu principa proaktivnog objavljivanja informacija.

Nermina Voloder
28.11.2016
Fakti
Pravosuđe i pristup pravdi

Unatoč generalno lošim rezultatima kada je riječ o proaktivnoj transparentnosti institucija na nivou BiH, istraživanje Analitike je pokazalo da ipak postoje određene institucije koje su uspostavile dobre prakse u ovom domenu. 

22.11.2016

Stranice