You are here

Publikacije

Komentar
Pravosuđe i pristup pravdi, Ljudska prava

U Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije, koji je trenutno u parlamentarnoj proceduri, definisani su teži oblici diskriminacije, među kojima je i višestruka diskriminacija. 

Kosana Beker
18.07.2016
Policy brief
Transparentnost i otvorena vlast, Analiza javnih politika

Ekonomski i društveni značaj javnih nabavki, ali i rizik od korupcije, čine monitoring javnih nabavki naročito važnim. Međutim, sistem monitoringa javnih nabavki u Bosni i Hercegovini tek je djelimično razvijen.

Nermina Voloder, Tea Hadžiristić
11.07.2016
Policy brief
Ljudska prava

U Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije, predložena je odredba kojom se uvode interne procedure zaštite kao jedan od mehanizama za zaštitu od diskriminacije.

Mario Reljanović
21.06.2016
Prijedlog
Transparentnost i otvorena vlast

Ovaj policy memo iznosi ključne rezultate analize i preporuke za unapređenje sistema javnih nabavki u Bosni i Hercegovini, a podijeljen je prema različitim aspektima sistema javnih nabavki.

17.06.2016
Policy brief
Transparentnost i otvorena vlast

Policy brief “Razvoj sistema e-nabavki u Bosni i Hercegovini” sažetak je izvještaja autora Ivana Kutleše pod nazivom “Analiza sistema e-nabavki u Bosni i Hercegovini”.

Ivan Kutleša
17.06.2016
Izvještaj
Transparentnost i otvorena vlast

“Analiza sistema e-nabavki u Bosni i Hercegovini” nova je publikacija Analitike urađena u sklopu projekta “Otvorene javne nabavke u BiH”. Glavna svrha ove publikacije je sistematska analiza trenutnog stepena razvoja elektronskih javnih nabavki u BiH.

Ivan Kutleša
16.06.2016

Stranice