You are here

Publikacije

Policy brief
Ljudska prava

U Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije, predložena je odredba kojom se uvode interne procedure zaštite kao jedan od mehanizama za zaštitu od diskriminacije.

Mario Reljanović
21.06.2016
Prijedlog
Transparentnost i otvorena vlast

Ovaj policy memo iznosi ključne rezultate analize i preporuke za unapređenje sistema javnih nabavki u Bosni i Hercegovini, a podijeljen je prema različitim aspektima sistema javnih nabavki.

17.06.2016
Policy brief
Transparentnost i otvorena vlast

Policy brief “Razvoj sistema e-nabavki u Bosni i Hercegovini” sažetak je izvještaja autora Ivana Kutleše pod nazivom “Analiza sistema e-nabavki u Bosni i Hercegovini”.

Ivan Kutleša
17.06.2016
Izvještaj
Transparentnost i otvorena vlast

“Analiza sistema e-nabavki u Bosni i Hercegovini” nova je publikacija Analitike urađena u sklopu projekta “Otvorene javne nabavke u BiH”. Glavna svrha ove publikacije je sistematska analiza trenutnog stepena razvoja elektronskih javnih nabavki u BiH.

Ivan Kutleša
16.06.2016
Policy brief
Transparentnost i otvorena vlast

Policy brief “Ka većoj transparentnosti ugovora o javnoj nabavi u Bosni i Hercegovini” je sažetak izvještaja “Objavljivanjem ugovora do transparentnijih javnih nabava u Bosni i Hercegovini: Analiza pravnog okvira”.

Stanka Pejaković
14.06.2016
Komentar
Ljudska prava

Članom 5. Zakona o zabrani diskriminacije utvrđeni su opći uslovi za opravdanje različitog postupanja, kao i lista konkretnih izuzetaka od zahtjeva jednakog tretmana. Imajući u vidu kompleksnost ove problematike, nužno se postavlja pitanje u kojoj će mjeri donosioci odluka u postupcima za zaštitu od diskriminacije imati potrebna znanja, odnosno relevantne informacije o pravilnoj primjeni ovog člana Zakona.

Vanja Kovač
10.06.2016

Stranice