You are here

Publikacije

Fakti
Transparentnost i otvorena vlast

Analitika je u maju 2016. godine provela istraživanje čiji je cilj bio utvrditi stepen proaktivne transparentnosti javnih institucija na državnom nivou Bosne i Hercegovine.

28.09.2016
Prijedlog
Analiza javnih politika

Zašto više pažnje trebamo posvetiti programima obuke u sklopu aktivnih politika zapošljavanja (APZ) tema je novog policy memoa Analitike. Aktivne politike zapošljavanja u Bosni i Hercegovini nedovoljno su razvijene i potrebna je reforma kako bi se postigli željeni rezultati.

Amar Numanović
14.09.2016
Policy brief
Analiza javnih politika

Aktivne politike zapošljavanja u Bosni i Hercegovini su nedovoljno razvijene, a njihova efektivnost na tržištu rada je upitna. Policy brief Aktivne politike zapošljavanja u Bosni i Hercegovini: Od izravnog zapošljavanja ka osnaživanju zapošljivosti nezaposlenih osoba predstavlja međunarodne trendove u domenu aktivacijskih politika.

Amar Numanović
13.09.2016
Prijedlog
Demokratizacija i mediji

Policy memo „Međunarodna pomoć i demokratizacija na zapadnom Balkanu: naučene lekcije“ daje pregled primljene pomoći od međunarodne zajednice i njen utjecaj na proces demokratizacije medija u zemljama zapadnog Balkana.

08.09.2016
Blog
Demokratizacija i mediji

Javni emiteri u zemljama Zapadnog Balkana – Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji – su u krizi: u BiH, uslijed nerješene i neizvjesne finansijske situacije, javni emiter na državnom nivou – BHRT – najavio je obustavu emitiranja programa od jula 2016, ukazavši na taj način na duboku strukturnu krizu sistema javnog emitiranja u ovoj državi.1

Davor Marko
09.08.2016
Komentar
Pravosuđe i pristup pravdi, Ljudska prava

U Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije, koji je nedavno usvojen (14.07.2016.) na sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, definisani su teži oblici diskriminacije, među kojima je i višestruka diskriminacija. 

Kosana Beker
18.07.2016

Stranice