Komentar na negativno rješenje suda u predmetu Dvije škole pod jednim krovom

Autorski tekst Aleksandre Ivanković-Tamamović „Nastavak diskriminacije pravosudnim sredstvima: logičke akrobacije i apsurdi drugostepene sudske odluke o predmetu Dvije škole pod jednim krovom“ , kritički analizira  nedavno doneseno rješenje Kantonalnog suda u Mostaru kojim se poništava presuda Općinskog suda u Mostaru iz 2012. godine, kojom je ustanovljeno da se organizovanjem nastave na entičkom principu vrši diskriminacija nad djecom u podijeljenim školama u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, a sama tužba odbacuje iz proceduralnih razloga.

Teme: Pravosuđe i pristup pravdiLjudska prava
Aleksandra Ivanković
Editor

Download

Autorica ukazuje na zabrinjavajuće nerazumijevanje ne samo ključnih pravnih standarda u oblasti zaštite od diskriminacije, već i vlastite uloge u rješavanju ključnih problema bh. društva koje je drugostepeni sud demonstrirao u ovom predmetu.

Komentar je pripremljen u okviru "Antidiskriminacijskog programa" koji koordinira i podržava Fond otvoreno društvo BiH.

Komentar možete preuzeti OVDJE.