Obrazovanje javnosti o pravnom sistemu u BiH

Analitika je objavila izvještaj „Obrazovanje javnosti o pravnom sistemu u Bosni i Hercegovini: Pregled potreba, mogućnosti i kapaciteta.“ Autorica izvještaja je Dženana Hrlović.

Teme: Pravosuđe i pristup pravdiLjudska prava
Dženana Hrlović
Editor

Download

            

 

Izvještaj je nastao kao rezultat zajedničkog projekta Analitike i Fondacije Mediacentar Sarajevo pod nazivom "Obrazovanje javnosti o pravnom sistemu: Podrška pravosuđu u BiH", čiji je cilj da, kroz analizu, ispitivanje, ali i testiranje odgovarajućih programa i modela obrazovanja javnosti o pravnom sistemu (OJPS), doprinese jačanju povjerenja u pravosudne institucije u BiH. Projekat je podržan od strane USAID-a.

U izvještaju je ponuđen pregled najznačajnijih inicijativa u domenu OJPS u BiH, ali i zemljama koje imaju relevantna iskustva i najbolju praksu u ovoj oblasti. Pored toga, u skladu sa dostupnim informacijama vezanim za BiH, te komparativnim uvidima, analizirane su potrebe i kapaciteti za razvoj programa OJPS-a u specifičnom kontekstu Bosne i Hercegovine, te formulirani prijedlozi za dalje korake u provođenju i institucionalizaciji ovih programa.

Izvještaj na jezicima BiH možete preuzeti OVDJE.

Izvještaj na engleskom jeziku dostupan je OVDJE.