Sudska zaštita od diskriminacije u Bosni i Hercegovini

„Sudska zaštita od diskriminacije u Bosni i Hercegovini: Analiza zakonskih rješenja i prakse u svjetlu prvih predmeta u ovoj oblasti“, autorice Adrijane Hanušić, naslov je treće u nizu analičkih studija  o antidiskriminacijskom okviru i praksama u BiH koje Analitika objavljuje u 2013. godini.
 

Teme: Pravosuđe i pristup pravdiLjudska prava
Adrijana Hanušić
Editor

Download


Izvještaj nudi sveobuhvatnu analizu procesno-pravnih instituta specifičnih za sudsku zaštitu od diskriminacije koji su uvedeni Zakonom o zabrani diskriminacije BiH iz 2009. godine. Zakonski okvir i praksa sudske zaštite u ovoj oblasti u BiH razmatraju se iz perspektive relevantnih standarda uspostavljenih kroz praksu Evropskog suda za ljudska prava i standarda Evropske unije, te najbolje prakse drugih država. U izvještaju se identificiraju i razmatraju i ključni problemi u domenu sudske zaštite od diskriminacije u BiH,  te nude argumentirani prijedlozi mogućih rješenja za unapređenje zakonskog okvira i prakse u ovoj oblasti.

Ova analiza pripremljena je u okviru projekta "Sveobuhvatni pregled antidiskriminacijskog okvira i praksi u BiH u komparativnoj perspektivi" koji implementira Analitika. Projekat predstavlja policy komponentu "Antidiskriminacijskog programa" koji koordinira i podržava Fond otvoreno društvo BiH.

Izvještaj na jezicima BiH možete preuzeti OVDJE.

Izvještaj na engleskom jeziku dostupan je OVDJE.