Strateško parničenje u nekim od zemalja regiona pokazalo se kao uspješan alat u borbi protiv diskriminacije. U Bosni i Hercegovini strateško parničenje još je na nivou stručnih rasprava, dok u primjeni nailazimo tek na sporadične primjere njegove primjene.

Elektronske javne nabavke u brojnim zemljama koriste se kao alat za unapređenje efikasnosti procesa nabavke roba, usluga i radova te ostvarivanja ušteda u javnom sektoru. U Bosni i Hercegovini, sistem elektronskih javnih nabavki uspostavljen je krajem 2014. godine, no još uvijek se nalazi u ranoj fazi razvoja. Na portalu javnih nabavki BiH dostupna su e-obavještenja o javnim nabavkama, no nisu stvoreni uslovi za razvoj ostalih faza e-nabavke. Ovo su neki od nalaza stručne rasprave "E-Nabavke u službi efikasnijeg sistema javnih nabavki u BiH" održane 28.4.

Nalaze istraživanja spremnosti institucija na otvorene podatke i rezultate aktivnosti institucija i civilnog društva u oblasti proaktivne transparentnosti i učešća gađana u procesu odlučivanja predstavljeni su na konferenciji koju su, 18. aprila 2016. godine u Sarajevu organizovali Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BiH) i Koalicijom NVO, među kojom je i Centar za društvena istraživanja Analitika.

“Ustavni sudovi u Centralnoj i Istočnoj Evropi i njihova važna uloga u zaštititi ustavne demokratije ugroženi su od strane autoritarnih vlada”, jedan je od zaključaka profesora s Pravnog fakulteta Univerziteta u Ljubljani, Bojana Bugariča. Profesor Bugarič bio je uvodničar na konferenciji Ustavni sudovi u zemljama bivše Jugoslavije: Uloga i efekti u periodu tranzicije, koja je održana 18. aprila 2016. godine u Sarajevu, u organizaciji Centra za društvena istraživanja Analitika.

Osmodnevna RRPP Istraživačka akademija završena je u ponedjeljak, 18. aprila u Sarajevu. 35 mladih istraživača i istraživačica iz šest zemalja regiona sticali su znanja iz oblasti metodologije društvenih nauka. Trinaest trenera sa značajnim međunarodnim iskustvom kroz osam modula ponudili su znanja o najrelevantnijim aspektima istraživačkih metoda u oblasti društvenih nauka.

Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) je u saradnji sa nevladinom organizacijom Transparency International BiH (TI BiH), a uz finansijsku podršku Vlade Velike Britanije, u Sarajevu organizirala konferenciju povodom 9. decembra – Međunarodnog dana borbe protiv korupcije.

Saradnik Analitike Davor Marko objavio je akademski tekst u septembarskom izdanju "International Journal of Digital Television" izdavača "Intellect Ltd." Kompletan tekst je dostupan na sljedećem LINKU.

Prva regionalna konferencija o Partnerstvu za otvorenu vlast, održana 10. i 11. septembra 2015. godine u Tirani, okupila je veliki broj predstavnika vlasti i civilnog društva iz zemalja regiona, kao i domaćih i međunarodnih stručnjaka iz oblasti transparentnosti i dobrog upravljanja.

Sastankom predstavnika javnih institucija i civilnog sektora u BiH, održanim 21. avgusta 2015. godine u Sarajevu, nastavljen je proces konsultacija za izradu prvog akcionog plana BiH za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast (Open Government Partnership – OGP).