Centar za društvena istraživanja Analitika u suradnji sa Center for Research and Policy Making (CRPM) iz Makedonije, Albanian Media Institute (AMI) iz Albanije i Democracy for Development (D4D) sa Kosova je objavio serijal istraživačkih tekstova o međunarodnoj podršci medijima u zemljama Zapadnog Balkana: Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Makedoniji i Srbiji. 

Centar za društvena istraživanja Analitika je objavio seriju publikacija koje nude sveobuhvatni, sistematski pregled i analizu antidiskriminacijskih pravnih okvira i praksi u Bosni i Hercegovini, u komparativnoj perspektivi. Publikacije su pripremljene i objavljene u okviru „Antidiskriminacijskog programa“ Fonda otvoreno društvo Bosne i Hercegovine.  

Regionalni program za promociju istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP) odobrio je istraživački projekat o razvoju medijskih institucija u zemljama Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Makedonija i Srbija), koji će, kao vodeća organizacija, implementirati Analitika, u saradnji sa Center for Research and Policy Making iz Makedonije, Albanian Media Institute i  Democracy for Development sa Kosova.  

Baza podataka o opštinama u BiH na web portalu  Moje mjesto (www.mojemjesto.ba) dopunjena je statistčkim podacima za 2010 godinu.

Po prvi put u BiH na jednom mjestu možete pronaći relevantne podatke, informacije i dokumente o općinama/gradovima u BiH. Statistički podaci, pregled važnijih općinskih dokumenata, opće geografske, privredne i društvene karakteristike lokalnih zajednica, samo su dio sadržaja dostupnih na web portalu Moje mjesto (www.mojemjesto.ba), koji je u oktobru 2011. godine zvanično pušten u rad.

U aprilu 2011. godine, Analitika je postala pridružena članica PASOS-a, mreže istraživačkih organizacija u Evropi.

"Analitika" je u septembru 2010. započela implementaciju projekta “Moje mjesto.”