You are here

Moje mjesto

Projekt

Moje mjesto

Datum početka: 
09/2010
Trajanje projekta: 
12 mjeseci
Budžet projekta: 
16.000,00 KM (SDC) i 24.955 USD (TTF)
Donatori: 
Think Tank Fund, Fondacije otvoreno društvo, Information Program Open Society Foundations, Švicarska agencija za razvoj i saradnju BiH

Opis projekta

Opći, dugoročni cilj projekta “Moje mjesto” jeste da se pruži podrška aktivnostima u oblasti reforme lokalne uprave u BiH, sa specifičnim ciljevima pojednostavljenja pristupa podacima o općinskom nivou u BiH za sve zainteresovane strane, povećanja transparentnosti lokalne uprave, kao i njenog učinka, te unapređenja procesa donošenja odluka na lokalnom nivou.

Projektne aktivnosti uključuju uspostavljanje javno dostupne, sveobuhvatne i jednostavno pretražive baze podataka o svim općinama, uspostavljanje analitičkih alatki koje omogućavaju komparaciju po općinama, prikupljanje drugih relevantnih informacija i izvještaja o svakoj općini te kreiranje općinskih profila, pokretanje web stranice koja bi predstavljala interfejs za korisnike baze podataka i općinskih profila, te zagovaračke i promotivne aktivnosti.

Projekat je podržan od strane Think Tank Fond-a Fondacija otvoreno društvo, Informacijskog programa Fondacija otvoreno društvo i Švicarske agencije za razvoj i saradnju BiH.

Vrijednost projekta: Think Tank Fond, 24.955,00 USD