Analitika - Centar za društvena istraživanja / Center for Social Research

Jezik / Language:

Moje mjesto

Moje mjesto

Opći, dugoročni cilj projekta “Moje mjesto” jeste da se pruži podrška aktivnostima u oblasti reforme lokalne uprave u BiH, sa specifičnim ciljevima pojednostavljenja pristupa podacima o općinskom nivou u BiH za sve zainteresovane strane, povećanja transparentnosti lokalne uprave, kao i njenog učinka, te unapređenja procesa donošenja odluka na lokalnom nivou.

Projektne aktivnosti uključuju uspostavljanje javno dostupne, sveobuhvatne i jednostavno pretražive baze podataka o svim općinama, uspostavljanje analitičkih alatki koje omogućavaju komparaciju po općinama, prikupljanje drugih relevantnih informacija i izvještaja o svakoj općini te kreiranje općinskih profila, pokretanje web stranice koja bi predstavljala interfejs za korisnike baze podataka i općinskih profila, te zagovaračke i promotivne aktivnosti.

Projekat je podržan od strane Think Tank Fond-a Fondacija otvoreno društvo, Informacijskog programa Fondacija otvoreno društvo i Švicarske agencije za razvoj i saradnju BiH.

Vrijednost projekta: Think Tank Fond, 24.955,00 USD 
                                   Švicarska agencija za razvoj i saradnju BiH, 16.000,00 KM