Izvještaj

Analiza pravne zaštite u postupcima javne nabave u Bosni i Hercegovini

Stanka Pejaković
2015

Ova analiza nastoji da pruži odgovor na pitanje udovoljava li postojeći zakonski okvir u BiH zahtjevu učinkovite pravne zaštite u postupcima javne nabave iz perspektive relevantnih standarda prava Evropske unije. U tom smislu, studija predlaže moguće zakonodavne intervencije, koje bi, s obzirom na relevantno europsko i usporedno pravo, mogle poboljšati normativno uređenje pravne zaštite u postupcima javne nabave u BiH.

Izvještaj

Mapiranje ključnih prepreka za ravnopravno učešće privrednih subjekata u javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini

2015

Izvještaj Centra za društvena istraživanja Analitika se bazira na rezultatima istraživanja, provedenog tokom 2014. godine, čiji je osnovni cilj bio identificirati ključne prepreke s kojima se privredni subjekti u BiH suočavaju u postupcima javnih nabavki u BiH.

Izvještaj

Mjesne zajednice u Bosni i Hercegovini: Izazovi i perspektive institucionalnog razvoja

Mirna Jusić
2014

Istraživanje prezentirano u ovoj studiji urađeno je kako bi se na sistematičan način upoznali sa praksama mjesnih zajednica širom BiH i na osnovu toga ponudile preporuke za unapređenje njihova rada.

Izvještaj

Proaktivna transparentnost u BiH: stanje i perspektive u svjetlu međunarodnih standarda i komparativnih rješenja

Alen Rajko
2014

U okviru nove studije u izdanju Analitike, autor Alen Rajko analizira na koji način je proaktivno objavljivanja informacija, kao neodvojiv dio prava na pristup informacijama, regulirano u Bosni i Hercegovini te na temelju glavnih nalaza predlaže potrebne intervencije u legislativi.

Izvještaj

Anonimizacija sudskih i tužilačkih akata u BiH – analiza propisa, politika i praksi

Amra MehmedićEdin HodžićEmina Ćerimović
2014

Studija „Anonimizacija sudskih i tužilačkih akata u BiH: (Ne)mogući kompromis između zaštite ličnih podataka i prava na informaciju o krivičnim postupcima“ nudi sistematičnu analizu kompleksne problematike pristupa informacijama koje su u posjedu pravosudnih institucija u BiH, sa fokusom na lične podatke učesnika u krivičnom postupku.
Izvještaj

Procesuiranje kaznenih djela počinjenih iz mržnje u Bosni i Hercegovini: perspektiva tužitelja

Amir Bajrić Marija Lučić-Ćatić
2013

Studija „Procesuiranje kaznenih djela počinjenih iz mržnje: perspektiva tužitelja“ identificira neke od ključnih problema u procesuiranju krivičnih djela počinjenih iz mržnje.

Izvještaj

Pretpostavke za sistemsko prikupljanje informacija o diskriminaciji u BiH

Dženana HrlovićEmina Ćerimović
2013

„Od evidencije do prevencije: Pretpostavke za sistemsko prikupljanje informacija o diskriminaciji u Bosni i Hercegovini“ naslov je četvrte u nizu analitičkih studija o antidiskriminacijskom okviru i praksama u BiH koju je Analitika objavila u 2013. godini. Autorice studije su Emina Ćerimović i Dženana Hrlović.

Izvještaj

Degradacija grada: razlozi za propadanje javnih prostora u sarajevskim naseljima i prijedlozi rješenja

Mirna Jusić
2013

"Degradacija grada: Razlozi za propadanje javnih prostora u sarajevskim naseljima i prijedlozi rješenja", izvještaj Centra za društvena istraživanja Analitika, sadrži rezultate istraživanja koje je imalo za cilj identificirati ključne razloge za kontinuirano propadanje javnih prostora u sarajevskim  naseljima. Autorica izvještaja je Mirna Jusić.

Izvještaj

"Bez pravila učešća" u BiH, Crnoj Gori i Hrvatskoj

Mirna Jusić
2013

"Bez pravila učešća: Pregled zakonskog okvira za učešće građana u donošenju odluka na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Hrvatskoj" novi je izvještaj Analitike – Centra za društvena istraživanja.  Izvještaj nudi sveobuhvatan pregled zakonskog okvira i javnih politika o učešću građanu u donošenju odluka na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Hrvatskoj.  Autorica izvještaja je Mirna Jusić.

Izvještaj

Sudska zaštita od diskriminacije u Bosni i Hercegovini

Adrijana Hanušić
2013

„Sudska zaštita od diskriminacije u Bosni i Hercegovini: Analiza zakonskih rješenja i prakse u svjetlu prvih predmeta u ovoj oblasti“, autorice Adrijane Hanušić, naslov je treće u nizu analičkih studija  o antidiskriminacijskom okviru i praksama u BiH koje Analitika objavljuje u 2013. godini.