Značaj i svrha monitoringa javnih nabavki u Bosni i Hercegovini

Adresa:

Mostarskog bataljona bb, 78000 Mostar

Značaj i svrha monitoringa javnih nabavki u Bosni i Hercegovini naziv je stručne rasprave koju organizuje Centar za društvena istraživanja Analitika, a koja će se održati 30. maja 2016. godine u Mostaru.

Javni sektor za potrebe nabavki različitih vrsta roba, usluga i radova troši značajan dio budžeta. Istovremeno, oblast javnih nabavki je izuzetno podložna korupciji i brojnim oblicima zloupotrebe, što može imati štetne društvene i ekonomske posljedice kao što su, između ostalog, visoka cijena za nabavke loše kvalitete, nabavka roba, usluga i radova koji nisu ekonomski opravdani ili se ne baziraju na stvarnim potreba i slično.

U tom smislu, postojanje snažnih preventivnih i kontrolnih mehanizama predstavlja ključni faktor u osiguranju funkcionalnog sistema javnih nabavki koji je u funkciji javnog interesa.

Tema ove stručne rasprave jeste značaj, način provođenja i efekti monitoringa javnih nabavki u Bosni i Hercegovini. Posebna pažnja će biti posvećena razmatranju brojnih aspekata monitoringa javnih nabavki u BiH te ulozi različitih aktera iz vladinog i civilnog sektora u tom procesu.

Stručnoj raspravi će prisustvovati predstavnici udruženja privrednika, ugovornih organa, javnih institucija koje imaju nadležnost za praćenje primjene zakona i podzakonskih akata u ovoj oblasti, kao i predstavnici nevladinih organizacija koje se aktivno bave temom javnih nabavki.

Kompletan program stručne rasprave možete preuzeti OVDJE.

Stručna rasprava se realizira u okviru projekta „Otvorene javne nabavke u Bosni i Hercegovini“, koji finansira Evropska unija. Projekat zajednički implementiraju Centar za istraživačko novinarstvo (CIN), Centar za društvena istraživanja Analitika i Centar za zastupanje građanskih interesa (CPI).

Teme: Transparentnost i otvorena vlast
Programi: Javna uprava