Aktivne politike zapošljavanja u Bosni i Hercegovini: Od izravnog zapošljavanja ka osnaživanju zapošljivosti nezaposlenih osoba

Aktivne politike zapošljavanja u Bosni i Hercegovini su nedovoljno razvijene, a njihova efektivnost na tržištu rada je upitna. Policy brief Aktivne politike zapošljavanja u Bosni i Hercegovini: Od izravnog zapošljavanja ka osnaživanju zapošljivosti nezaposlenih osoba predstavlja međunarodne trendove u domenu aktivacijskih politika.

Teme: Analiza javnih politika

Download

Unatoč postojećem stanju i trendovima na tržištu rada, aktivne politike zapošljavanja (APZ) nedovoljno su razvijene, a rezultati su upitni. Prije svega, programi aktivnih mjera su finansijski ograničeni. Iako je došlo do blagog porasta u javnoj potrošnji na APZ, ona je i dalje niska i nedovoljna te daleko ispod prosjeka Evropske unije.

Na osnovu identificiranih nedostataka postojećeg dizajna aktivnih mjera autor policy briefa Amar Numanović je formulirao nekoliko preporuka za unapređenje postojećeg stanja u oblasti politika zapošljavanja u smjeru jačanja njihove aktivne dimenzije i izgradnje dugoročnog pristupa unapređenju funkcioniranja tržišta rada.

Policy brief možete preuzeti OVDJE.

Ovaj policy brief objavljen je u sklopu istraživanja kao dio “Think and Link Regional Policy Programme” projekta “Borba protiv nezaposlenosti na Zapadnom Balkanu: unapređenje aktivnih politika zapošljavanja u Albaniji, Bosni i Hercegovini i Makedoniji”, kojeg provodi Centar za društvena istraživanja Analitika u saradnji sa Finance Think iz Makedonije i Agenda Institute iz Albanije, a podržava Evropski fond za Balkan. Stanovišta iznesena u ovom policy briefu odražavaju stanovišta autora i ne predstavljaju nužno stanovišta Evropskog fonda za Balkan.