Razvoj i budućnost javnih radiotelevizijskih servisa u Makedoniji: Ka izgradnji participativnog modela javnih servisa

Ova studija govori o izazovima s kojima se trenutno suočava javni radiotelevizijski servis u Makedoniji i istražuje perspektive za prevazilaženje prepreka za njegovu transformaciju s obzirom na četiri normativna načela javnih radiotelevizijskih servisa: građanstvo, univerzalnost, kvalitet i povjerenje.

Teme: Demokratizacija i medijiInstitucionalno komuniciranje
Snezana TrpevskaIgor Micevski

Download

Ova publikacija ima za cilj identificirati izazove sa kojima se javni radiotelevizijski servisi suočavaju u Makedoniji u poređenju sa sličnim dilemama u zapadnim demokratijama, s druge strane publikacija ima za cilj postaviti makedonske javne radiotelevizijske servise u normativni okvir za buduću transformaciju. Dva glavna izazova za javne radiotelevizijske servise, od značaja za Makedoniju, su navedeni u literaturi u odnosu na digitalno doba: (i) komercijalni pritisak i pritisak iz europskog reguliranja tržišnog natjecanja, kojim se tvrdi da se javni radiotelevizijski servisi potiskuju na margine, i (ii) tehnološki pritisak.

Studija se zasniva na tri tvrdnje: Najprije, makedonska radio-televizija (MRT), pored izazova komercijalnog pritiska i pritisaka novih tehnologija, suočava se s pritiskom političkog autoritarizma kao najvažnijim izazovom. Drugo, MRT ima budućnost u specifičnom socio-političkom kontekstu samo ako se kreće prema "participativnom modelu" koji nudi odgovor zahtjevima društvenih grupa za participatornom demokratijom. Treće, uspostavljanje trajnog odnosa s javnošću i civilnim društvom je osnovni preduvjet da javni radiotelevizijski servis ponovno zadobije povjerenje i legitimitet u društvu.

Ova publikacija je pripremljena u okviru projekta “Perspektive i razvoj javnih emitera: Komparativna studija razvoja javnih radiotelevizijskih servisa na Zapadnom Balkanu u svjetlu EU integracija”, koji izučava poziciju, ulogu, funkcionisanje i perspektive razvoja javnih radiotelevizijskih servisa u sedam zemalja Zapadnog Balkana – Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Kosovu, Makedoniji i Srbiji, uzimajući u obzir specifične kontekste u kojima su se javni emiteri razvijali i ulogu koju je Evropska unija odigrala u ovim procesima. Projekat implementira Centar za društvena istraživanja Analitika, u saradnji sa Univerzitetom u Fribourgu.

Projekat finansira Švicarska nacionalna fondacija za nauku, u okviru SCOPES programa naučne saradnje između Istočne Evrope i Švicarske (Scientific cooperation between Eastern Europe and Switzerland).