Transparentnost javnih nabavki u BiH: Između teorije i prakse

Ovaj izvještaj ima za cilj analizirati u kojoj mjeri zakonski okvir u Bosni i Hercegovini osigurava transparentnost u cjelokupnom procesu javnih nabavki, od faze planiranja do realizacije ugovora.

Teme: Uprava i uslugeTransparentnost i otvorena vlast

Download

Novi Zakon o javnim nabavkama BiH, koji se primjenjuje od novembra 2014. godine, propisao je niz novih rješenja koja trebaju doprinijeti unapređenju transparentnosti javnih nabavki u BiH. No, uprkos evidentnom napretku, važeće odredbe zakona u određenoj mjeri i dalje ograničavaju ispunjavanje principa transparentnosti u javnim nabavkama u BiH.

Između ostalog, zakon nije predvidio objavu planova javnih nabavki za ugovorne organe koji nemaju svoju web stranicu, niti se planovi nabavki objavljuju na centralnom portalu javnih nabavki. Transparentnost u javnim nabavkama reducirana je i činjenicom da ugovorni organi nisu dužni objavljivati informacije o ugovorima sklopljenim na osnovu provedenih konkurentskih zahtjeva i direktnih sporazuma, što je značajan propust imajući u vidu da se najveći broj ugovora sklapa upravo na osnovu ovih postupaka. Pored toga, ugovornim organima nedostaju smjernice za primjenu kriterija za ocjenjivanje ponuda, u prvom redu kriterija ekonomski najpovoljnije ponude. Također, zakonom nisu stvorene pretpostavke za objavljivanje ugovora koje ugovorni organ sklapa sa izabranim ponuđačem, iako bi se na taj način značajno unaprijedila dostupnost informacija od javnog značaja.

Imajući u vidu da regulacija javnih nabavki ima značajnu ulogu u procesu pridruživanja BiH članstvu u Evropskoj uniji, analiza zakonskog okvira koji regulira javne nabavke u BiH urađena je uzimajući u obzir međunarodne standarde, prije svega direktive Evropske unije i praksu Evropskog suda pravde, kao i primjere dobre prakse u zemljama EU i regije. U ovom izvještaju formulirane su preporuke za unapređenje transparentnosti koje se odnose na različite faze i aspekte javnih nabavki.

Izvještaj je objavljen u okviru projekta koji finansira EU “Otvorene javne nabavke u Bosni i Hercegovini”, a koji zajednički implementiraju Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) , Centar za društvena istraživanja Analitika i Centar za zastupanje građanskih interesa (CPI). Projekt sufinansira Vlada Velike Britanije.

Izvještaj na lokalnim jezicima možete preuzeti OVDJE.

Izvještaj na engleskom jeziku možete preuzeti OVDJE.

Ova publikacija je urađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost autora i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije.