Transparentne javne nabavke u BiH: Nova rješenja za stari problem

Ovaj policy brief nudi uvid u glavne prepreke transparentnosti u oblasti javnih nabavki, posebno u svjetlu međunarodnih standarda i komparativnih praksi, prvenstveno se fokusirajući na postojeća zakonska i institucionalna rješenja u ovoj oblasti.

Teme: Uprava i uslugeTransparentnost i otvorena vlast

Download

Zakon o javnim nabavkama u BiH iz 2014. godine propisao je niz inovacija koje imaju za cilj unaprijediti transparentnost u procesu javnih nabavki. Međutim, zakon u određenim bitnim segmentima još uvijek nije ponudio odredbe o transparentnosti koje bi sasvim bile u skladu sa osnovnim principima, međunarodnim standardima i dobrim praksama transparentnosti javnih nabavki, te je potrebno poduzeti niz koraka koji će dovesti do unaprjeđenja u ovoj oblasti.

Zakonskim okvirom, između ostalog, nije osigurana adekvatna dostupnost informacija o planiranim javnim nabavkama, budući da se planovi javnih nabavki ne objavljuju na portalu javnih nabavki. Objavljeni planovi nabavki ne uključuju postupke za dodjelu ugovora male vrijednosti, niti se odluke o dodjeli ugovora putem ovih postupaka objavljuju javno. Uočljiv je nedostatak odredbi koje bi doprinijele objavljivanju ugovora koje javni sektor sklapa sa ponuđačima. Također, nisu razvijene smjernice za primjenu kriterija za ocjenjivanje ponuda, posebice kriterija ekonomski najpovoljnije ponude. Stoga je od ključne važnosti unaprediti zakonsku regulativu kako bi se uklonile uočene manjkavosti, te osigurao znatno veći nivo transparentnosti u javnim nabavkama u BiH. 

Policy brief je objavljen u okviru projekta “Otvorene javne nabavke u Bosni i Hercegovini”, koji zajednički implementiraju Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) , Centar za društvena istraživanja “Analitika”i Centar za zastupanje građanskih interesa (CPI). Projekt finansira Evropska unija, a sufinansira Vlada Velike Britanije.

Policy brief na lokalnim jezicima možete preuzeti OVDJE.

Policy brief na engleskom jeziku je dostupan OVDJE.

Ova publikacija je urađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost autora i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije.