PolicyHub: Istraživanjem do boljih politika

PolicyHub program, i web portal www.policyhub.net izraz su našeg uvjerenja da istraživanja treba da igraju ključnu ulogu i imaju fundamentalan značaj za donošenje i implementaciju javnih politika koje odgovaraju potrebama građana, te tako direktno doprinose razvoju boljeg, na znanju zasnovanog društva. Polazeći od ove pretpostavke, naš cilj je pokrenuti debatu i dati doprinos razvoju primijenjenih društvenih istraživanja, odnosno podstaći upotrebu istraživanja u procesima razvoja i implementacije javnih politika u regionu Zapadnog Balkana. Pored toga, cilj nam je da sistematično tematiziramo odnos između istraživanja i procesa donošenja odluka, kako bi se podstakao razvoj boljih javnih politika baziranih na znanju, činjenicama i stvarnim potrebama građana.

Pratite aktivnosti PolicyHub programa na web portalu www.policyhub.net