Ključni problemi u procesuiranju korupcije u Bosni i Hercegovini: materijalnopravni aspekti

Razlozi za loše rezultate pravosuđa u BiH u procesuiranju koruptivnih krivičnih djela su mnogostruki. Kreću se od same prirode fenomena korupcije koja je, zbog interesa samih učesnika, često obavijena velom tajne, usljed čega ju je posebno teško otkriti, do nedovoljno dobrih institucionalnih i pravnih rješenja. Preporuke međunarodnih tijela, ali i uočeni problemi u praksi, nude važne smjernice za izmjene i dopune zakonskog okvira koje bi omogućile napredak u ovoj oblasti.

 

Teme: Pravosuđe i pristup pravdi
Adela Bejtović Janušić

Download

U novom osvrtu posvećenom kompleksnoj problematici procesuiranja korupcije u BiH, Adela Bejtović Janušić tematizira ključne prepreke efikasnijem odgovoru pravosuđa na korupciju, viđene iz materijalnopravne perspektive, odnosno iz perspektive same definicije koruptivnih krivičnih djela. Posebna pažnja je posvećena analizi usklađenosti zakonskog okvira u BiH sa međunarodnim standardima i preporukama relevantnih međunarodnih tijela u ovoj oblasti. Autorica zaključuje i to da praksa procesuiranja korupcije ukazuje na nedorečenost i nepreciznost pojedinih zakonskih odredbi. No, za formuliranje konkretnih rješenja kojima bi se zakonski okvir učinio jasnijim i koherentnijim u pojedinim spornim segmentima potrebna je ozbiljna i sveobuhvatna analiza pravne prakse, koja još uvijek izostaje.

Osvrt na lokalnim jezicima možete preuzeti OVDJE.

Ova publikacija objavljena je u okviru projekta “Integritet kroz pravdu: neovisni monitoring civilnog društva i procjena pravosudnog odgovora na korupciju”, koji zajednički implementiraju Centar za društvena istraživanja “Analitika” i Balkanska istraživačka regionalna mreža (BIRN).

Ova publikacija nastala je uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Centra za društvena istraživanja “Analitika” i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije.