Ombudsmen u sistemu zaštite od diskriminacije u BiH

“Ombudsmen u sistemu zaštite od diskriminacije u BiH: Analiza situacije i karakteristični problem” naslov je izvještaja koji je Analitika objavila u oktobru 2012.

Teme: Pravosuđe i pristup pravdiLjudska prava
Adrijana Hanušić
Editor

Download

 

Izvještaj, koji je napisala Adrijana Hanušić, nudi pregled relevantnih međunarodnih standarda i komparativnih iskustava, analizu zakonskog okvira u BiH, pregled i analizu prakse Ombudsmena BiH u slučajevima diskriminacije, te argumentirane prijedloge mogućih rješenja za efikasnije ispunjavanje uloge ove institucije u zaštiti pojedinaca od diskriminacije.

U izvještaju su predstavljeni rezultati istraživanja provedenog tokom 2011. i 2012. godine u okviru projekta "Sveobuhvatni pregled antidiskriminacijskog okvira i praksi u BiH u komparativnoj perspektivi" koji implementira Analitika. Projekat predstavlja policy komponentu "Antidiskriminacijskog programa" koji koordinira i podržava Fond otvoreno društvo BiH.

Izvještaj na jezicima BiH možete preuzeti OVDJE.

Izvještaj na engleskom jeziku možete preuzeti OVDJE.