Aktivne politike zapošljavanja u Bosni i Hercegovini – neiskorišteni razvojni potencijal

Adresa:

Fra Filipa Lastrića 2

U organizaciji Centra za društvena istraživanja Analitika, 18. oktobra je u Sarajevu održan okrugli sto „Aktivne politike zapošljavanja u Bosni i Hercegovini – neiskorišteni razvojni potencijal“, koji je okupio predstavnike relevantnih institucija i organizacija u oblasti tržišta rada i zapošljavanja. Cilj ovog okruglog stola bio je otvoriti diskusiju o potrebi unapređenja institucionalnog okvira i dizajna aktivnih politika zapošljavanja u Bosni i Hercegovini te propitati potrebu unapređenja pojedinih aspekata ovih politika kako bi se realizovao njihov puni potencijal na bh. tržištu rada.

Uvodne prezentacije održali su Amar Numanović, istraživač u oblasti socijalnih politika i tržišta rada Centra za društvena istraživanja Analitika, Haris Huskić, rukovoditelj Odjeljenja za tržište rada Federalnog zavoda za zapošljavanje i Ranko Markuš, direktor predstavništva GOPA-e u BiH i rukovoditelj švicarskog Projekta zapošljavanja mladih (YEP), nakon čega je otvorena diskusija sa učesnicima događaja.

Neki od osnovnih stavova i zaključaka iznesenih na okruglom stolu su:

  • Efekti postojećih programa aktivnih politika zapošljavanja nisu u potpunosti poznati, obzirom da postojeći mehanizmi monitoringa i evaluacije ovih mjera, koje sprovode javne službe za zapošljavanje, učinke programa mjere na nivou ishoda (broj zaposlenih kroz programe po isteku ugovora o grantu), ali ne i na nivou dugoročnog utjecaja na bh. tržište rada. Nepostojanje podataka u ovoj oblasti otežava donošenje konkretnih prijedloga za unapređenje dizajna aktivnih politika zapošljavanja u BiH.
  • Postojećim aktivnim politikama zapošljavanja u BiH dominiraju mjere sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja, dok se u proteklom periodu nedovoljna pažnja poklanjala mjerama obuke te savjetodavnim uslugama nezaposlenim licima, mjerama koje imaju za cilj povećati konkurentnost i izglede nezaposlenih osoba na tržištu rada. Pri tome, savjetodavne usluge, s obzirom na dosadašnja iskustva u BiH, ocijenjene su kao izuzetno efikasne, uzme li se u obzir da ove mjere ne iziskuju veća finansijska ulaganja dok, sa druge strane, daju dobre rezultate u pogledu zapošljavanja i (re)integracije na tržište rada.
  • Postojeće finansiranje aktivnih politika zapošljavanja treba unaprijediti, dok potrošnju na aktivne mjere treba učiniti efikasnijim kroz redizajniranje aktivnih politika zapošljavanja i stavljanje fokusa na one mjere koje su finansijski isplativije a daju dobre i dugoročnije rezultate u pogledu zapošljavanja.
  • Potrebno je postojeći, dominantno reaktivni i ad hoc pristup zapošljavanju, zamijeniti dugoročnim i strateškim pristupom.
  • Da bi se aktivne politike zapošljavanja mogle efikasno implementirati, potrebno je reformisati i unaprijediti rad i kapacitete javnih službi za zapošljavanje. Pri tome, posebno je potrebno jačanje ljudskih i tehnoloških kapaciteta za implementaciju savjetodavnih usluga i karijernog vođenja, koje bi osigurale bolje i ciljano uključivanje nezaposlenih osoba u programe aktivnih politika zapošljavanja.
  • Unapređenja institucionalnog okvira i dizajna aktivnih politika zapošljavanja moraju biti praćena strukturalnim reformama, poboljšanjem poslovnog okruženja i adekvatnim makroekonomskim mjerama, kako bi aktivne politike zapošljavanja mogle ostvariti svoju suštinsku ulogu na tržištu rada. U tom smislu, aktivne politike zapošljavanja ne mogu zamijeniti ili nadomjestiti potrebne ekonomske reforme u pogledu smanjenja nezaposlenosti. 

 

Učesnici događaja složili su se da bi u predstojećem periodu vlasti i nadležne institucije u BiH trebale posvetiti više pažnje promišljanju, unapređenju i razvoju aktivnih politika zapošljavanja, ali i da je neophodno nastaviti i intenzivirati širu javnu raspravu na ovu temu. Osim toga, naglašena je potreba da se kroz budući istraživačko-analitički rad osiguraju pouzdani i iscrpni nalazi o različitim apsektima politika zapošljavanja u BiH koji bi omogućili definisanje preciznih i adekvatnih rješenja.  

Centar za društvena istraživanja Analitika okrugli sto organizovao je u okviru projekta „Borba protiv nezaposlenosti na zapadnom Balkanu: unapređenje aktivnih politika zapošljavanja u Albaniji, Bosni i Hercegovini i Makedoniji“, kojeg finansijski podržava Evropski fond za Balkan.

 
Teme: Policy AnalysisUprava i usluge
Programi: Javna uprava