E-Nabavke: budućnost javnih nabavki u BiH?

Adresa:

Ulica ZAVNOBIH-a 13, Tuzla

Elektronske javne nabavke u brojnim zemljama koriste se kao alat za unapređenje efikasnosti procesa nabavke roba, usluga i radova te ostvarivanja ušteda u javnom sektoru. Prednosti e-nabavki su u osnaživanju načela transparentnosti, efikasnosti, ekonomičnosti, zdrave konkurencije i najbolje vrijednosti za novac. Zamjena papirnatih procedura elektronskim povećava kvalitet usluge ugovornih organa i uspostavlja adekvatan sistem objavljivanja, dodjeljivanja i upravljanja ugovorima. 

U Bosni i Hercegovini, sistem elektronskih javnih nabavki uspostavljen je krajem 2014. godine, no još se nalazi u ranoj fazi razvoja. Na portalu javnih nabavki BiH dostupna su e-obavještenja o javnim nabavkama, no nisu stvoreni uslovi za razvoj ostalih faza e-nabavke. 

Cilj ove stručne rasprave jeste ukazati na glavne prepreke u razvoju sistema e-nabavke u Bosni i Hercegovine, kao i moguća napredna rješenja u ovoj oblasti. U tom kontekstu, bit će prezentirane preporuke za unapređenje sistema elektronskih javnih nabavki u BiH, koje su nastale kao rezultat studije u izdanju Centra za društvena istraživanja Analitika.

Kompletan program stručne rasprave možete pronaći OVDJE.

Stručna rasprava se realizira u okviru projekta „Otvorene javne nabavke u Bosni i Hercegovini“, koji finansira Evropska unija. Projekat zajednički implementiraju Centar za istraživačko novinarstvo (CIN), Centar za društvena istraživanja Analitika i Centar za zastupanje građanskih interesa (CPI).