Konferencija „Od diskriminacije do inkluzije i jednakosti u obrazovanju u BiH“

Adresa:

Hotel Europe, Konferencijska sala 1

Oblast obrazovanja u BiH karakterišu brojni problemi. Jedan od najvidljivijih i najprisutnijih u javnoj sferi je svakako kompleksna problematika diskriminacije i segregacije. „Dvije škole pod jednim krovom“ i nedovoljna inkluzija djece sa posebnim potrebama dva su dominantna pojavna oblika tog problema. Unatoč autoritativnim i argumentovanim kritikama relevantnih međunarodnih instanci, napredak u suzbijanju segregacije u obrazovanju u BiH je spor i ograničen. Istovremeno, u općoj, ali i u stručnoj javnosti se malo govori o različitim dimenzijama ovog problema, te mogućim modalitetima formuliranja politika i rješenja usmjerenih na prevazilaženje diskriminacije i segregacije, uz puno uvažavanje prava i roditelja i djece.

Centar za društvena istraživanja Analitika organizira konferenciju „Od diskriminacije do inkluzije i jednakosti u obrazovanju u BiH”, koja će se održati 30. maja 2017. godine od 09:30 do 15:30 sati, u hotelu Evropa u Sarajevu.

Osnovni cilj ove konferencije je da okupi relevantne aktere vladinog i nevladinog sektora, kao i eksperte i odgovarajuće predstavnike međunarodnih organizacija, kako bi u konstruktivnoj atmosferi diskutirali o različitim dimenzijama problema diskriminacije i segregacije u obrazovanju u BiH, ključnim izazovima, postignutim rezultatima i mogućim putevima napretka u ovoj oblasti.      

Program događaja možete preuzeti OVDJE.

Ovaj događaj organizuje se u okviru projekta „Jednakost za sve: Koalicija organizacija civilnog društva protiv diskriminacije“. Projekat implementira Mediacentar Sarajevo, u partnerstvu sa tri organizacije: Centrom za društvena istraživanja Analitika, Prava za sve i Vaša prava BiH

Teme: Constitution, Institutions and Politics Pravosuđe i pristup pravdiLjudska prava
Programi: Javno pravo