Konsultativni sastanak: Profesionalizacija i saradnja u domenu istraživanja javnih politika u BiH

Adresa:

Hotel Europe, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

8. oktobra 2015. godine, Fond otvoreno društvo Bosne i Hercegovine i Centar za društvena istraživanja Analitika organizirali su inicijalni konsultativni sastanak sa polaznicima Programa podrške istraživanjima u oblasti javnih politika (PDFP – Policy Development Fellowship Programme) na kojem se razgovaralo o mogućim oblicima saradnje između dosadašnjih stipendista, njihovih institucija i drugih zainteresovanih aktera u oblasti javnih politika u BiH.

Cilj sastanka bio je ispitati moguće oblike umrežavanja i vidjeti da li postoji interes polaznika programa za nastavak angažmana u oblasti javnih politika u BiH. Naglasak je bio na upoznavanju i umrežavanju polaznika programa, razmjeni ideja i ispitivanju mogućih oblika saradnje između polaznika, a eventualno i između njihovih institucija.

Konsultativni sastanak se organizirao u okviru projekta “Policy inicijativa: Razvoj kapaciteta za istraživanje u domenu javnih politika.

Ovaj događaj je finansirao Fond otvoreno društvo Bosne i Hercegovine.

Teme: Policy AnalysisZagovaranjeMonitoring i evaluacija