Mogu li istraživanja imati utjecaj na javne politike: Između političke volje i strateškog pristupa istraživanju i zagovaranju

Adresa:

Hotel Europe, Konferencijska sala 1, Vladislava Skarića 5, Sarajevo

Centar za društvena istraživanja Analitika organizirao je događaj pod nazivom "Mogu li istraživanja imati utjecaj na javne politike: Između političke volje i strateškog pristupa istraživanju i zagovaranju" koji se održao 17.12.2015., od 15:00 do 17:30 sati, u hotelu Europe. Ovaj događaj je bio namijenjen dosadašnjim polaznicima i stipendistima programa podrške istraživanjima u oblasti javnih politika (PDFP – Policy Development Fellowship Programme), kao i drugim istraživačima javnih politika.

Ovaj događaj je imao tri osnovna cilja:

  • Razumijevanje preduvjeta razvoja istraživanja javnih politika: Prvi cilj događaja bio je nastavak diskusije sa prethodnog konsultativnog sastanka stipendista PDFP-a održanog početkom oktobra 2015. u Sarajevu, kada je posebno istaknut problem nemogućnosti ostvarenja utjecaja na donosioce odluke i na konkretne javne politike. Polazeći od tako definiranog problema, ovom prilikom nekoliko istraživača i aktivista podijelilo je svoja iskustva pokušaja izmjene javnih politika u BiH kontekstu. O akciji "Ja sam Muzej", čiji je krajnji rezultat bilo ponovno otvaranje Zemaljskog muzeja u Sarajevu, govorila je programska direktorica Udruženja "Akcija" Aida Kalender, nakon čega je Nermina Voloder, istraživačica Analitike, održala prezentaciju o transparentnosti javne uprave. Treću prezentaciju održala je Snježana Ivandić Ninković, direktorica Asocijacije za demokratske inicijative (ADI) Sarajevo, sa posebnim osvrtom na istraživanja i zagovaranje za ljudska  prava. Panel diskusija sa učesnicima događaja koja je uslijedila bila je dio nastojanja da se podstakne promišljanje i razgovor o ključnim preduvjetima i izazovima razvoja oblasti istraživanja javnih politika općenito.

  • Podrška profesionalizaciji istraživanja javnih politika: Na događaju su se predstavili etički standardi i standardi kvaliteta istraživanja javnih politika, koji su rezultat angažmana radne grupe sačinjene od predstavnika 16 istraživačkih institucija iz BiH. Cilj promocije ovih standarda jeste podsticanje profesionalizacije i unapređenje kvaliteta istraživanja javnih politika u BiH.
  • Povezivanje istraživača i istraživačkih organizacija: Konačno, još jedan cilj ovog događaja bilo je međusobno upoznavanje PFDP stipendista i predstavnika organizacija koje se bave istraživanjima javnih politika u BiH, a kako bi se potencijalno otvorio prostor za njihovo povezivanje i eventualnu saradnju. 

Događaj se održao u sklopu projekta Policy inicijativa: Razvoj kapaciteta za istraživanje u domenu javnih politika kojeg realizira Centar za društvena istraživanja Analitika uz podršku Fonda otvoreno društvo Bosne i Hercegovine.

Teme: Policy AnalysisZagovaranjeMonitoring i evaluacija