Održan treći radni sastanak za definisanje mjera za OGP akcioni plan

Adresa:

Hotel Europe, Atrijum, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Centar za društvena istraživanja Analitika i Transparency International BiH, u saradnji sa neformalnom mrežom organizacija okupljenih oko OGP inicijative, bili su domaćini trećeg, i ujedno finalnog, radnog sastanka koji je održan 21. septembra u Sarajevu. Na sastanku je predstavljen posljednji set prijedloga mjera i aktivnosti za izradu akcionog plana u sklopu Partnerstva za otvorenu vlast, i to ovoga puta s fokusom na budžetsku transparentnost i jačanje integriteta javnih institucija.

Bosna i Hercegovina se u septembru 2014. godine pridružila globalnoj inicijativi Partnerstvo za otvorenu vlast (Open Government Partnership – OGP), koja služi kao platforma zemljama članicama za provođenje reformi u oblastima  transparentnosti, efikasnosti i dobrog upravljanja. Nakon pridruživanja inicijativi, BiH se obavezala da će izraditi akcioni plan koji će sadržavati konkrentne obaveze i aktivnosti koje će javne institucije provesti kako bi unaprijedile svoj rad. Jedan od ključnih principa ove inicijative jeste saradnja vladinog  i civilnog sektora, te se stoga očekuje da akcioni plan bude rezultat zajedničkog rada javnih vlasti, organizacija civilnog društva i zainteresirane javnosti.

U dosadašnjem toku konsultacija na tri održana radna sastanka prisustvovali su predstavnici neformalne koalicije nevladinih organizacija (TI BiH, Fondacija CPI, Centar za društvena istraživanja Analitika, Udruženje građana "Zašto ne", Centar za istraživačko novinarstvo), kao i drugih nevladinih organizacija i izvršne vlasti. Na sastancima su razmatrane mjere u oblasti slobode pristupa informacijama, otvorenih podataka te konsultacija u procesu donošenja propisa, a ukupno je usaglašeno 13 mjera sa pripadajućim aktivnostima.

Treći sastanak započet je izlaganjem predstavnika Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) koji se osvrnuo na Akcioni plan za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019 i u skladu s njim komentarisao predložene mjere. Predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave doprinijeli su diskusiji o transparentnosti i odgovornosti javnih institucija u BiH osvrnuvši se na aktuelne reformske procese i ključne izazove s kojima se ove institucije suočavaju. Posljednji sastanak okončan je usaglašenim mjerama koje se odnose na budžetsku transparentnost i jačanje integriteta javnih institucija, gdje je predložen transparentniji i otvoreniji proces planiranja i izvršenja budžeta, uz omogućavanje participativne uloge civilnog društva u kreiranju budžeta, kao i mogućnost kreiranja tzv. “Budžeta za građane”.

Svi definisani prijedlozi mjera dostupni su institucijama i organizacijama civilnog društva, medijima i akademskoj zajednici, kao i svim ostalim građanima za komentarisanje na stranici Partnerstvo za otvorenu vlast Bosne i Hercegovine, gdje je moguće ostaviti komentare direktno ispod usaglašenog seta mjera.

Radni sastanak, koji su financijski podržali Fond otvoreno društvo BiH i Evropska unija, organizovan je u sklopu regionalnog projekta “Zagovaranje za otvorenu vlast: Pravo da znam u Jugoistočnoj Evropi.”

Teme: Uprava i uslugeParticipatory Decision MakingTransparentnost i otvorena vlastInstitucionalno komuniciranje