Panel o procesuiranju krivičnih djela zasnovanih na mržnji i predrasudama u BiH

Adresa:

Neum, Bosna i Hercegovina

Centar za društvena istraživanja Analitika je, u saradnji sa Udruženjem tužilaca FBiH, 18. oktobra 2012. godine u Neumu, organizirao panel diskusiju „Procesuiranje krivičnih djela počinjenih iz mržnje: aktuelno stanje i perspektive“, kao dio zajedničkog projekta koji ove dvije organizacije implementiraju uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške u BiH. Panel je održan u okviru Petog stručnog savjetovanja tužilaca u BiH (održanog u periodu 17. -19. oktobra, 2012).

Riječ je o diskusiji koja je prvenstveno imala cilj da ponudi uvid u dosadašnju praksu procesuiranja zločina počinjenih iz mržnje u BiH, te da pokrene dijalog među profesionalcima u ovoj oblasti krivičnog prava, o kojoj se do sada malo govorilo u BiH. Ovaj panel ujedno je označio i početak implementacije jednogodišnjeg projekta „Procesuiranje mržnje: prema usvajanju i implementaciji najboljih standarda i praksi Evropske unije u borbi protiv krivičnih djela počinjenih iz mržnje u BiH“, koji implementiraju Analitika i Udruženje tužilaca u BiH, a koji podržava Ambasada Kraljevine Norveške u BiH.

Edin Hodžić, voditelj programa Javno pravo u Analitici, uvodničar i moderator diskusije ukratko je predstavio projekat „Procesuiranje mržnje“, te otvorio diskusiju. U radu panela učestvovali su i Saša Bojanić, pravni savjetnik Misije OSCE-a u BiH, Miroslav D. Marković, tužilac Tužilaštva BiH, Zekerija Mujkanović, glavni tužilac Tužilaštva Brčko Distrikta, te Zdravko Knežević, glavni tužilac Federalnog tužilaštva Federacije BiH.  

Diskusiji je prisustvovalo oko 90 profesionalaca iz oblasti prava, uglavnom tužilaca iz BiH, Crne Gore, Slovenije i Hrvatske, predstavnika sudova, entitetskih ministarstava unutrašnjih poslova, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, Fakulteta kriminalistike, kriminologije i sigurnosnih studija, te relevantnih međunarodnih organizacija.

U narednom periodu, Analitika i Udruženje tužilaca FBiH, implementirat će projektne aktivnosti koje, između ostalog, uključuju rad na istraživanju javnih politika u ovoj oblasti, organizaciju dva stručna događaja, te pripremu i objavljivanje različitih analiza, publikacija i edukativnih materijala u oblasti procesuiranja djela počinjenih iz mržnje.  

Teme: Pravosuđe i pristup pravdiLjudska prava
Programi: Javno pravo