Stručna rasprava o pravnoj zaštiti u javnim nabavkama u BiH

Adresa:

Hotel Europe, Konferencijska sala 1, Vladislava Skarića 5, Sarajevo

Centar za društvena istraživanja Analitika je 14.05.2015. u Sarajevu organizovao stručnu raspravu o pravnoj zaštiti u javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini. Cilj ovog događaja bio je ukazati na faktore koji utječu na restrikciju prava na zaštitu u oblasti javnih nabavki, kao i predložiti moguća rješenja za unaprjeđenje ovog segmenta sistema javnih nabavki.

Usvajanjem novog Zakona o javnim nabavkama u BiH koji se primjenjuje od novembra 2014. učinjeni su značajni koraci u pravcu osiguranja dostupne i učinkovite pravne zaštite u postupcima javne nabave u BiH. Međutim, analiza koju je uradio Centar za društvena istraživanja Analitika pokazala je da oblast pravne zaštite u javnim nabavkama u BiH nije dovoljno normirana, te ne pruža potrebne garancije dostupnosti i učinkovitosti zaštite prava privrednih subjekta.

Naime, analiza ukazuje da je zakonodavac u BiH propustio jasno i izričito proklamirati načela postupka pravne zaštite, a Zakon o javnim nabavkama nije u potpunosti riješio ni pitanje aktivne legitimacije specifičnih državnih tijela. Javni interes zahtjeva da u postupku pravne zaštite aktivnu legitimaciju imaju i državna tijela, koja po samoj svojoj prirodi paze na zakonitost i ovlaštena su čuvati javni interes (Agencija za javne nabavke, Tužilaštvo BiH, Konkurencijsko vijeće). Ovlasti ugovornog tijela povodom žalbe su preširoko postavljene i na taj način nisu osigurane objektivnost i nepristranost, jer po žalbi odlučuje isti subjekt koji je vodio postupak javne nabave.

U stručnoj raspravi su učestvovali predstavnici udruženja privrednika, javnih institucija i stručnjaka u oblasti javnih nabavki, a u diskusiji su učestvovali panelisti dr.Stanka Pejaković, ekspertica u oblasti pravne zaštite u javnim nabavkama, Željka Klobučar iz Ureda za razmatranje žalbi BiH te Ivan Kutleša ispred Ministarstva pravde BiH, dok je ulogu moderatorice preuzela Nermina Voloder iz Centra za društvena istraživanja Analitika.

Ovaj događaj dio je projekta Otvorene javne nabavke u Bosni i Hercegovini, koji finansira Evropska unija, a sufinansira Vlada Velike Britanije. Projekat zajednički implementiraju Centar za istraživačko novinarstvo (CIN), Centar za društvena istraživanja Analitika i Centar za zastupanje građanskih interesa (CPI).

Teme: Uprava i uslugeTransparentnost i otvorena vlast