U Sarajevu održan RRPP uvodni sastanak za odabrane RRPP projekte

Adresa:

Hotel Europe, Konferencijska sala 3, Vladislava Skarića 5, Sarajevo

Centar za društvena istraživanja Analitika, kao lokalni koordinator Regionalnog programa za promociju istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP) u Bosni i Hercegovini, bio je domaćin uvodnog sastanka za odabrane RRPP projekte. Sastanak je održan 9. septembra 2014. godine u Hotelu Europe, a okupio je dobitnike sredstava RRPP granta za 2014-2016. godinu.

Svrha ovog sastanka bila je međusobno upoznavanje timova RRPP istraživačkih projekata koje predvode organizacije iz Bosne i Hercegovine, kao i opći uvod u RRPP i pravila upravljanja projektima. Predstavnici RRPP LCU BiH održali su kratke radionice za preko deset predstavnika organizacija dobitnika granta iz zemalja regiona (Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije i Kosova) o rezultatima RRPP javnog poziva 2014-2016, različitim vidovima buduće saradnje glavnih organizacija i partnera, ulozi koju ima RRPP LCU i metodama koje se koriste u narativnim i financijskim izvještajima.

Na samom kraju sastanka, timovi koji rade na istim projektima su imali priliku održati pojedinačne sastanke i podrobnije isplanirati buduću saradnju.

 [klikni na sliku za Youtube video]

video komentar učesnika: Dr. Adnan Efendić (Centar za intradisciplinarna primijenjena društvena istraživanja - CISAR)

video komentar učesnice: Dr. Selma Porobić (Centar za ekonomski razvoj i istraživanja - CEDAR)

video komentar učesnice: Nevena Dičić Kostić (Beogradski centar za ljudska prava)

video komentar učesnika: Seb Bytyci (Balkan Policy Institute - IPOL)

RRPP programom koordinira i upravlja Međufakultetski institut za Centralnu i Istočnu Evropu (IICEE) pri Univerzitetu u Fribourgu (Švicarska). Program u potpunosti finansira Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), Federalni odjel za inostrane poslove.

Teme: Policy AnalysisZagovaranjeMonitoring i evaluacija