U Sarajevu održan seminar za organizacije civilnog društva: Zagovaranje za otvorenu vlast

Adresa:

Hotel Europe, Konferencijska sala 3, Vladislava Skarića 5, Sarajevo

Održavanje seminara u Hotelu Europe službenog naziva "Zagovaranje za otvorenu vlast: seminar za organizacije civilnog društva" gotovo se podudarilo sa Međunarodnim danom slobode pristupa informacijama, i, što je još značajnije, viješću da je Bosni i Hercegovini izražena dobrodošlica u "Partnerstvo za otvorenu vlast" kao 65. članici ove inicijative, na skupu u New Yorku kojim je obilježena treća godina ove inicijative.  

Osvrćući se na Partnerstvo za otvorenu vlast, ali i na druge inicijative koje promovišu politike otvorene vlasti, ovaj seminar je imao za cilj pružiti uvid u različite pristupe zagovaranju za otvorenu vlast, te omogućiti organizacijama civilnog društva iz BiH razmjenu iskustava u ovoj oblasti. Seminar se sastojao od četiri interaktivne sesije na kojima su se izlagači osvrnuli na koncepte i tehnike zagovaranja, te na praktične primjere kampanja civilnog društva u poljima transparentnosti i odgovornosti. 

Nakon uvodnog obraćanja Dr. Tarika Jusića, izvršnog direktora i voditelja programa javne komunikacije Centra za društvena istraživanja Analitika, Eóin Young (International Centre for Policy Advocacy) je otvorio seminar prezentacijom o različitim pristupima, tehnikama i strategijama zagovaranja za otvorenu vlast, povezujući raznovrsne preporuke s primjerima koje su naveli učesnici radeći u parovima kada su pokušali odgovoriti na pitanje: šta funkcionira u zagovaranju za promjenu politika u Bosni i Hercegovini? U drugoj sesiji Walter Palmetshofer (Open Knowledge Foundation Germany) se osvrnuo na kampanje u Austriji i Njemačkoj, dok je u trećem dijelu Dragan Koprivica (Centar za demokratsku tranziciju, Crna Gora) podijelio iskustva iz regiona koja se tiču otvorene vlasti, fokusirajući se na zagovaračke politike u Crnoj Gori. U finalnoj sesiji Eldin Karić (Antikorupcijska mreža organizacija civilnog društva u BiH ACCOUNT)Maja Branković (Transparency International BiH) i Nermina Voloder (Centar za društvena istraživanja Analitika) su razgovarali o zagovaranju za otvorenu vlast u BiH, nakon čega su se svi učesnici pridružili raspravi o dosadašnjim iskustvima i nastojanjima zagovaranja za otvorenu vlast u BiH kao i budućim prioritetima.

 
 
 
 
 
 
 
[klikni na sliku za Youtube video]
 
 
Dragan Koprivica (Centar za demokratsku tranziciju, Crna Gora) komentira vijest o pristupu Bosne i Hercegovine Partnerstvu za otvorenu vlast, čime je postala 65. članica ove inicijative
 
 
Eóin Young (International Centre for Policy Advocacy): da li je zagovaranje principa otvorene vlasti teže od zagovaranja za neke druge principe?

Seminar je organizovan u sklopu regionalnog projekta "Zagovaranje za otvorenu vlast: Pravo da znam u Jugoistočnoj Evropi" uz financijsku podršku Evropske unije i Fonda otvoreno društvo Bosna i Hercegovina.

Teme: Uprava i uslugeParticipatory Decision MakingTransparentnost i otvorena vlastInstitucionalno komuniciranje