Adrijana Hanušić

Biografija

Magistrirala 2009. godine iz oblasti Međunarodno pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Strazburu (stipendistkinja Francuske vlade, magistrirala s pohvalom; ´Mention Bien´). 2008. godine je pohađala ljetni semestar nastave na Pravnom fakultetu Humboldt Univerziteta u Berlinu, a 2007. godine je diplomirala s izvanrednim ocjenama na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, uz priznanje za odličan uspjeh. Učestvovala je na mnogobrojnim domaćim i međunarodnim konferencijama i edukativnim programima, među kojima je Škola političkih studija Vijeća Evrope i Program podrške istraživanjima u oblasti javnih politika u BiH Fonda otvoreno društvo BiH. Objavljuje radove u oblastima međunarodnog prava, zaštite ljudskih prava i ustavnog prava BiH. Uz to je aktivna članica više strukovnih i drugih udruženja građana. Tokom dodiplomskog studija je kao volonter-istraživač bila angažovana u Birou za ljudska prava u Tuzli, a prva radna iskustva je stekla u njemačkom Bundestagu (IPS - Međunarodna parlamentarna stipendija) i u Venecijanskoj komisiji Vijeća Evrope. Trenutno je zaposlena u advokatskoj kancelariji u Tuzli. Adrijana HAnušić je angažovana na slijedećim publikacijama i projektima Analitike: