Boris Topić

Biografija

Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci a magistrirao međunarodno pravo o ljudskim pravima na Univerzitetu Oksford, u Ujedinjenom Kraljevstvu. Posjeduje bogato iskustvo u polju ljudskih prava stečeno kroz rad u Instituciji ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine, Odjelu za ljudska prava Misije OSCE u BiH i Evropskom sudu za ljudska prava. Boris Topić je angažovan na slijedećim publikacijama i projektima Analitike: