Dženana Hrlović

Ekspertize

Menadžment projekata, uključujući upravljanje projektnim finansijama i monitoring

Metodologija istraživanja i kvantitativne i kvalitativne istraživačke tehnike

Obrazovanje nadarene djece

Biografija

Dženana Hrlović radi na poziciji lokalnog koordinatora Regionalnog programa za promociju istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP) u Bosni i Hercegovini. Magistrirala je na Odsjeku za psihologiju Univerziteta u Sarajevu, gdje je također diplomirala psihologiju.

U Analitici je zaposlena od 2011. godine gdje je na poziciji istraživačkog asistenta učestvovala u provedbi kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja, izradi istraživačkih analiza i izvještaja, te koordinaciji različitih istraživačkih projekata.

Od 2001. godine radila je kao novinar za više medija u BiH, te aktivno učestvovala u implementaciji dva projekta namijenjena razvoju nadarenosti učenika osnovnih škola. Jedan od njih je implementiran okviru aktivnosti udruženja Eureka, a drugi SOS Kinderdorf u saradnji sa UNICEF/Ibhi i Općinom Novi Grad Sarajevo. U okviru prakse u ProMENTE socijalnim istraživanjima, radila je na istraživanju o psihosocijalnim posljedicama rata u BiH. Dosadašnja istraživanja uključuju i dva akademska istraživačka rada u oblasti nadarenosti, prezentirana na 1. kongresu psihologa BiH sa međunarodnim učešćem, održanom u Sarajevu, te na 19. Danima Ramira i Zorana Bujasa u Zagrebu, od kojih je jedan objavljen u kongresnom zborniku radova.

Radno Iskustvo

Operativni koordinator, Analitika – Centar za društvena istraživanja (2015)

Koordinator za finansije i administraciju, Analitika – Centar za društvena istraživanja (2013-2015)

Istraživački asistent, Analitika – Centar za društvena istraživanja (2011-2013)

Novinar/saradnik, Oxygen doo (2010-2016)

Istraživanje tržišta, Oxygen doo (2010)

Asistent za edukaciju, SOS Kinderdorf International u saradnji sa UNICEF/Ibhi i Općinom Novi Grad Sarajevo (2010)

Edukator, stručni koordinator za šire područje psihologije i tehnički koordinator, UG Eureka (2008-2009)

Novinar/urednik, nekoliko bh. medija (2001-2009)

Obrazovanje

MA (2016), magistar psihologije, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju, Bosna i Hercegovina

BA (2008) bakalaureat psihologije, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju, Bosna i Hercegovina