Kristina Irion

Biografija
Dr. Kristina Irion je docent na odsjeku za javne politike i direktor istraživanja javnih politika u Center for Media and Communications Studies (CMS), na  Central European University (CEU).  Po struci je pravnica, doktorirala je na Martin Luther University, Halle-Wittenberg, u Njemačkoj, a magistrala Informaciono-tehnološko i telekomunikacijsko pravo na University of Strathclyde, Glasgow, Velika Britanija. Prije angažmana na CEU, radila je pola radnog vremena kao savjetnica  službenika za zaštitu podataka u Berlinu (Berlin Officer for Data Protection and Freedom of Information), te kao viša regulatorna savjetnica za njemačkog operatera mobilne telefonije.  Kristina je također obavljala poslove edukatorice u Evopskoj komisiji u Briselu, te je bila gostujuća saradnica u Electronic Privacy Information Center, EPIC u Washingtonu. Njeni istraživački interesi vezani su za politike informacijskog društva, posebice za  propise i politike u oblasti audiovizuelnih medija i elektronskih komunikacija, te u oblasti zaštite privatnosti  podataka. Njeni radovi objavljivani su na njemačkom i engleskom jeziku, a njena doktorska disertacija o Veleprodaji pristupa mrežama elektronskih komunikacija u svjetlu zakona o tržišnom natjecanju Evropske unije objavljena je 2005. godine. U okviru master studija Programa javnih politika radi kao akademski koordinator specijaliziranog usmjerenja na medijske, informacijske i komunikacijske politike. Kristina je trenutno uključena u tri evropska istraživačka projekta, te radi kao konsultant OECD-a na politici zaštite djece na internetu. Članica je međunarodnih savjetodavnih odbora Privacy International-a, sa sjedištem u Londonu, te Electronic Privacy Information Center-a (EPIC) u Washingtonu. Kristina je bila ključni ekspert za javne politike u studiji Evropske komisije o indikatorima nezavisnosti i efikasnog funkcioniranja regulatornih tijela za audiovizuelne medije,s ciljem provođenja pravila AVMS directive (INDIREG). Kristina Irion je angažovana na slijedećim projektima i publikacijama Analitike: