Mario Reljanović

Docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu

Biografija

Dr. Mario Reljanović je docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu na predmetima Radno pravo, Međunarodno krivično pravo, Pravna informatika i Pravno pisanje i istraživanje.

Bavi se naučnoistraživačkim radom u oblastima radnog i socijalnog prava, antidiskriminacionog prava i prava ljudskih prava, kao i evropskog i međunarodnog javnog prava. Objavio je nekoliko desetina radova, među kojima se izdvajaju radovi Analiza mogućih izmena radnog zakonodavstva u Republici SrbijiBriefing Ombudspersons in SerbiaGlobal Administrative Order: Serbia; Zakon o zabrani diskriminacije, kao i koautorske monografije Primena antidiskriminacionog zakonodavstva i krivičnopravna zaštita, Pravna pomoćPravosuđe i unutrašnji poslovi u Evropskoj unijiReforma pravosuđa u Srbiji 2008-2012.

Saradnik je više nevladinih organizacija i sekretar Pravne klinike za radno pravo Pravnog fakulteta Univerziteta Union. Angažovan je i kao gostujući predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu na master smjeru Evropske integracije.