Naser Miftari

Biografija

Naser Miftari pohađa doktorske studije političkih nauka na Univerzitetu Nebraska-Lincoln. Magistrirao je novinarstvo na Temple University (Philadelphia). Završio je BA studij novinarstva na Univerzitetu u Tirani (Albanija). Već posljednjih desetak godina, Naser drži predavanja diplomskih i poslijediplomskih kolegija na odsjecima medija i političkih nauka različitih instituta, koledža i univerziteta na Balkanu i u SAD-u, među kojima su Kosovo Institute of Journalism, Southeast Europe University u Makedoniji, College of Journalism na Univerzitetu Nebraska-Lincoln i Ole Miss, School of Journalism u Oxford, Mississippi. Njegova disertacija istražuje odnos između procesa demokratizacije i političke ekonomije medija. Njegova glavna područja interesa su komparativni razvoj medija i demokratizacija, analiza medijskog diskursa i javno mnijenje. U okviru projekta "Razvoj funkcionalnih medijskih institucija na zapadnom Balkanu - komparativna studija" Naser je bio uključen kao glavni istraživač i autor ispred ogranizacije Democracy for Development sa Kosova.