Nedim Kulenović

Biografija

Nedim Kulenović je doktorant na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Bio je član nekoliko bosanskohercegovačkih strukovnih nevladinih organizacija, te je učestvovao u zagovaranju pravnih reformi. Kao zaposlenik Udruženja “Vaša prava Bosne i Hercegovine”, najvećeg nevladinog pružatelja besplatne pravne pomoći u Bosni i Hercegovini, zastupao je stranke pred domaćim i međunarodnim sudovima i drugim tijelima, uključujući Evropski sud za ljudska prava i Komitet za ljudska prava UN. Objavio je nekoliko članaka i poglavlja u knjigama, kao i analize sudske prakse u domaćim i međunarodnim publikacijama. Njegovi trenutni akademski interesi uključuju: ustavnu teoriju, komparativno ustavno pravo,pravnu filozofiju, ljudska prava, migracijsko pravo, te konkurencijsko pravo.