Tamara Dimitrijevska

Biografija
Tamara Dimitrijevska je magistrirala Ljudska prava na Central European University u Budimpešti, Mađarska, te stekla diplome iz dvije oblasti i to Evrospkih studija i Političkih nauka i međunarodnih poslova na American University u Bugarskoj. Prije angažmana u Center for Research and Policy Making iz Makedonije, Dimitrijevska je bila stažistica u Vladi Republike Makedonije, te mađarskom Amnesty International-u. Učestvovala je u brojnim međunarodnim treninzima, formumima i konferencijama. Njeni istraživački interesi uključuju područja ljudskih prava, demokratije, pravde, te međunarodnog i evropskog prava. Tamara Dimitrijevska je angažovana na slijedećim projektima i publikacijama Analitike: