Tomislav Vračić

Biografija

Tomislav Vračić je načelnik Sektora za infrastrukturu u Ministarstvu uprave Republike Hrvatske. U državnoj službi je od 2004. godine, a najznačajniji projekti koje je vodio su: projekt e-Građani i inicijativa Otvoreni podaci u Republici Hrvatskoj. Gotovo cijelu karijeru u državnoj službi posvetio je pitanjima razvoja elektroničke uprave i modernizacije javne uprave pri čemu često surađuje s domaćim i inozemnim stručnjacima. Neki od prethodnih projekata u kojima je sudjelovao ili sudjeluje su: HITRO.HR, HITRORez, HITRONet, Središnji državni portali Mojauprava i gov.hr, Strategija e-uprave, Strategija reforme državne uprave, Partnerstvo za otvorenu vlast itd. Sudjeluje i kao stručnjak u radnim tijelima europske komisije: u Skupini stručnjaka e-Uprava i Koordinaciji Programa “Interoperabilna rješenja za europsku javnu upravu”. član je Upravnoga vijeća CARNet-a, Tajništva Instituta za javnu upravu te surađuje u nastavi na Pravnome fakultetu Sveučilišta u zagrebu te Visokome učilištu “Algebra”. Suautor je nekoliko stručnih i znanstvenih članaka iz područja elektroničke uprave i otvorenih podataka objavljenih u domaćim i inozemnim časopisima.