Ključni parametri za definiranje Strategije za brigu o osobama koje dolaze u kontakt s tužilaštvima u BiH

Brojna istraživanja javnog mnijenja, izjave nosilaca pravosudnih funkcija, te medijski izvještaji govore o kontinuiranom slabljenju povjerenja građana u pravosudne institucije, te potrebi da se poduzmu odlučne mjere s ciljem da se ponovno izgradi povjerenje javnosti i građana u pravosudni sistem BiH.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH u okviru projekta Podrška pravosuđu u BiH – Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa, kojeg finansira Vlada Švicarske, sprovodi pripremne aktivnosti za izradu Strategije za brigu o osobama koje dolaze u kontakt s tužilaštvima u BiH. Ovaj projektni zadatak dio je tog projekta čiji su osnovni ciljevi povećanje povjerenja u tužilaštvo među građanima i korisnicima, kao i unaprjeđenje pristupa pravdi.

Cilj istraživanja Analitike je utvrđivanje činjenične osnove i prikupljanje relevantnih informacija s ciljem definiranja preporuka za izradu Strategije za brigu o osobama koje dolaze u kontakt s tužilaštvima u BiH.

Publikacije

Ovaj projekt nema objavljenih publikacija

Događaji

Nema planiranih događaja u narednih 6 mjeseci.

Donatori

Švicarska ambasada u Sarajevu

Osoblje

Edin Hodžić
Aida Malkić
Emir Efendić
Tea Hadžiristić

Partneri

High Judicial and Prosecutorial Council of Bosnia and Herzegovina