Moje mjesto

Opći, dugoročni cilj projekta “Moje mjesto” jeste da se pruži podrška aktivnostima u oblasti reforme lokalne uprave u BiH, sa specifičnim ciljevima pojednostavljenja pristupa podacima o općinskom nivou u BiH za sve zainteresovane strane, povećanja transparentnosti lokalne uprave, kao i njenog učinka, te unapređenja procesa donošenja odluka na lokalnom nivou.

Projektne aktivnosti uključuju uspostavljanje javno dostupne, sveobuhvatne i jednostavno pretražive baze podataka o svim općinama, uspostavljanje analitičkih alatki koje omogućavaju komparaciju po općinama, prikupljanje drugih relevantnih informacija i izvještaja o svakoj općini te kreiranje općinskih profila, pokretanje web stranice koja bi predstavljala interfejs za korisnike baze podataka i općinskih profila, te zagovaračke i promotivne aktivnosti.

Projekat je podržan od strane Think Tank Fond-a Fondacija otvoreno društvo, Informacijskog programa Fondacija otvoreno društvo i Švicarske agencije za razvoj i saradnju BiH.

Vrijednost projekta: Think Tank Fond, 24.955,00 USD 
 
 
Projekat "Moje mjesto" bio je aktivan od 2011. do 2014. godine.
 
Baza podataka o opštinama u Bosni i Hercegovini na web stranici www.mojemjesto.ba ažurirana je sa podacima koji su bili dostupni za period 2004 – 2013.
 
 
 
 

Publikacije

Ovaj projekt nema objavljenih publikacija

Događaji

Nema planiranih događaja u narednih 6 mjeseci.

Donatori

Think Tank Fund, Fondacije otvoreno društvo Information Program Open Society Foundations Švicarska agencija za razvoj i saradnju BiH

Osoblje

Dženana Hrlović
Mirna Jusić
Tarik Jusić