Razumijevanje granice u BiH: pozivanje na mržnju koje predstavlja podsticanje na neprijateljstvo, diskriminaciju i nasilje

Termini “zločini iz mržnje” i “govor mržnje” često se koriste kao da imaju isto značenje, uprkos tome što predstavljaju zasebne koncepte koji od država zahtijevaju različite odgovore. 

Teme: Pravosuđe i pristup pravdiLjudska prava
Andrew Smith

Download

Svaki od četiri krivična zakona u Bosni i Hercegovini zabranjuje podsticanje na “mržnju, razdor ili netrpeljivost” na način da su zabrane podsticanja preširoko formulirane i nisu u skladu sa međunarodnim standardima. Primjera radi, termin “pozivanje na mržnju” koristi se u članu 20(2) Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima da ukaže na svako izražavanje mrzilačkog mišljenja koje za cilj ima tjerati druge da počine zabranjeno djelo. Ipak, nijedna od odredbi u krivičnim zakonima u BiH koje se tiču ovog krivičnog djela ne sadrže termin “pozivanje na” ili ekvivalentnu formulaciju koja bi ukazala na to da bitan element podsticanja mora biti komunikacija informacija ili ideja. Kao posljedicu ovakvih odredbi imamo svojevrsno izjednačavanje različitih termina kao što su “izvrgavanje poruzi”, “podsticanje na mržnju” i “zločin iz mržnje”. 
 
Ovo su samo neki od zaključaka koje iznosi Andrew Smith u tekstu “Razumijevanje granice u Bosni i Hercegovini: pozivanje na mržnju koje predstavlja podsticanje na neprijateljstvo, diskriminaciju i nasilje”. Ovaj tekst daje niz preporuka za reformu krivičnih zakona u BiH kako bi oni bili usaglašeni sa međunarodnim standardima i ujedno osigurali zaštitu prava na slobodu izražavanja. 

Publikacija  je nastala  kao rezultat projekta „Procesuiranje mržnje: prema usvajanju i implementaciji najboljih standarda i praksi Evropske unije u borbi protiv krivičnih djela počinjenih iz mržnje u BiH“, koji implementiraju Udruženje tužilaca Federacije BiH i Analitika – Centar za društvena istraživanja, a uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške u BiH. 

Tekst je objavljen i na bosanskom jeziku u zborniku "Krivična djela počinjena iz mržnje: izazovi reguliranja i procesuiranja u BiH".