Izvještaj

Razmatranje uloge ustavnih sudova u post - jugoslavenskim tranzicijama: konceptualni okvir i metodološka pitanja

Edin Hodžić
2016

Uvodni tekst nudi pregled ključnih teorijskih postavki o ulozi ustavnih sudova u demokratskoj tranziciji, te predstavlja metodološke izazove i moguće načine evaluiranja uloge ustavnih sudova u tranizicijskim kontekstima.

Izvještaj

Sud kao kreator politika?: Uloga i efekti Ustavnog suda BiH u demokratskoj tranziciji i konsolidaciji

Nedim Kulenović
2016

U dosluhu sa novijim teorijama o poziciji i ulozi ustavnog sudovanja u demokratskom sistemu, ova studija nudi cjelovitu analizu djelovanja Ustavnog suda BiH u posljednjih dvadeset godina. U pravoj poplavi površnih i parcijalnih ocjena i analiza, u kojima se gotovo u potpunosti zanemaruje pitanje kvaliteta rada i odluka ovog Suda, vjerujemo da će upravo perspektiva koju donosi ova studija doprinijeti razumijevanju njegove uloge u ustavnom i političkom sistemu BiH, kao i argumentiranoj raspravi o sadašnosti i budućnosti ove iznimno važne institucije u bh. kontekstu.

Izvještaj

Između slobode i restrikcija: zakonski okvir slobode okupljanja u BiH

2016

Izvještaj pokazuje da brojna rješenja zakona koji reguliraju slobodu mirnog okupljanja u BiH nisu u skladu sa međunarodnim standardima i najboljim praksama u ovoj oblasti, te nudi konkretne preporuke u cilju njihovog unapređenja.  

Izvještaj

Kvadratura antidiskriminacijskog trougla u BiH - zakonski okvir, politike i prakse 2012-2016.

Mario ReljanovićAida MalkićMidhat IzmirlijaEdin HodžićDženana Radončić
2015

Zakonom o zabrani diskriminacije, koji je donesen 2009. godine, uspostavljen je pravni i institucionalni okvir za borbu protiv diskriminacije u Bosni i Hercegovini. No, njegovu primjenu i dalje prate brojni izazovi. 

Izvještaj

Proaktivna transparentnost u Bosni i Hercegovini: Od principa do prakse

Ova studija daje uvid u trenutno stanje kada je riječ o proaktivnom objavljivanju informacija javnih institucija u BiH, te identificira ključne faktore koji utječu na razvoj proaktivne transparentnosti u BiH.

Izvještaj

Analiza sistema e-nabavki u Bosni i Hercegovini

Ivan Kutleša
2016

“Analiza sistema e-nabavki u Bosni i Hercegovini” nova je publikacija Analitike urađena u sklopu projekta “Otvorene javne nabavke u BiH”. Glavna svrha ove publikacije je sistematska analiza trenutnog stepena razvoja elektronskih javnih nabavki u BiH.

Izvještaj

Objavljivanjem ugovora do transparentnijih javnih nabava u Bosni i Hercegovini: Analiza pravnog okvira

Stanka Pejaković
2016

Publikacija Objavljivanjem ugovora do transparentnijih javnih nabava u Bosni i Hercegovini: Analiza pravnog okvira prvenstveno se temelji na analizi zakonskih i podzakonskih akata u bosanskohercegovačkom zakonodavstvu, koji se odnose na objavljivanje sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i objavljivanje izmjena takvih ugovora.

Izvještaj

Intersekcijske nejednakosti u socijalnoj zaštiti u Bosni i Hercegovini: Rezultati empirijske studije

Aida MalkićTea Hadžiristić
2016

Aktuelne analize i stručne diskusije u oblasti socijalne zaštite ukazuju na to da je postojeći sistem socijalne zaštite u Bosni i Hercegovini fiskalno neodrživ, nepravedan, neefikasan i ne uspijeva odgovoriti na potrebe stanovništva koje se nalaze u najnepovoljnijem položaju.

Izvještaj

Fleksibilan rad u nefleksibilnom okruženju: Reforme institucija tržišta rada u Bosni i Hercegovini u komparativnoj perspektivi

Mirna JusićFleksibilan rad u nefleksibilnom okruženju: Reforme institucija tržišta rada u Bosni i Hercegovini u komparativnoj perspektivi
2015

U izvještaju "Fleksibilan rad u nefleksibilnom okruženju" se, u svjetlu aktuelnih socioekonomskih reformi u BiH, analiziraju trendovi, dinamika i značajniji instituti bh. tržišta rada u komparativnoj perspektivi.

Izvještaj

Transparentnost javnih nabavki u BiH: Između teorije i prakse

2015

Ovaj izvještaj ima za cilj analizirati u kojoj mjeri zakonski okvir u Bosni i Hercegovini osigurava transparentnost u cjelokupnom procesu javnih nabavki, od faze planiranja do realizacije ugovora.