Monitoring i evaluacija implementacije javnih politika

Adresa:

NOVOTEL Sarajevo Bristol, Fra Filipa Lastrića 2

Trajanje: 6 sati (09:45 – 15:45)

Trener: Sharon Beijer, trener i istraživač u Nizozemskom institutu za međunarodne odnose 'Clingendael' 

Jezik: engleski

Ciljevi treninga: 
Ovaj modul omogućit će sudionicima uspostavljanje okvira za monitoring i evaluaciju, kako bi se osiguralo da su javne politike i programi uspješni. U tu će svrhu učesnici kursa biti upoznati sa najčešćim metodama i analitičkim alatima za monitoring i evaluaciju.

Opis: 
Kako bi se osiguralo da su određene javne politike ostvarile željene rezultate, važno je mjeriti njihove efekte. Adekvatan monitoring i evaluacija javnih politika podrazumjevaju poznavanje niza vještina, poput utvrđivanja logičkog okvira za monitoring, definiranja mjerljivih indikatora uspjeha, poznavanje metoda za prikupljanje i analizu podataka, kao i različitih vrsta monitoringa i evaluacije javnih politika.  

Teme/Sadržaj:
- Utvrđivanje logičkog okvira za monitoring
- Izrada mjerljivih pokazatelja monitoringa
- Prikupljanje podataka i izvještavanje: metode i izvori
- Vrste monitoringa (provedba programa, kvalitet usluga, financijsko upravljanje, zadovoljstvo građana)
- Razvoj i provedba sustava monitoringa
- Vrste evaluacije: procjena procesa; procjena utjecaja; procjena troškova i koristi
- Koncipiranje i provedba evaluacija

Metode nastave:
-    Predavanja
-    Interaktivne vježbe
-    Pitanja i odgovori
-    Diskusija

Ciljna grupa: Javni službenici / uposlenici javnih institucija

Broj učesnika: maksimalno 20 polaznika

Materijali i literatura: Svi materijali i literatura biće obezbjeđeni u elektronskom formatu.

Plan treninga:
Registracija: 09.45-10.00 (15 min)
Sesija 1: 10.00-11.30 (90 min)
Pauza za kafu: 11.30-11.45 (15 min)
Sesija 2: 11.45-13.15 (90 min)
Ručak: 13.15-14.15 (60 min)
Sesija 3: 14.15-15.45 (90 min)
Kraj treninga: 15.45

Napomena: Osvježenje i ručak obezbjeđeni za sve učesnike.

Trening je zatvorenog tipa, namjenjen isključivo javnim službenicima i uposlenicima javnih institucija na nivou BiH. Prijave za trening vrše se isključivo kroz TMS sistem Agencije za državnu službu BiH na sljedećem linku: https://www.ilearn.gov.ba/Training/ViewTraining/3584

O treneru: 
Sharon Beijer je trener i istraživač u Nizozemskom institutu za međunarodne odnose 'Clingendael'. Pridružila se Clingendaelu 2017. godine, i razvija programe obuke za diplomate i druge stručnjake za međunarodne odnose, s naglaskom na diplomaciju i međunarodnu sigurnost. Prije dolaska u Clingendael, Sharon je radila na istraživanjima i evaluacijama programa pristupa pravosuđu i razvoja vladavine prava u Afganistanu, te na unapređenju pristupa pravdi za žrtve kršenja ljudskih prava i na edukaciji tužitelja, sudaca i odvjetnika u provedbi kaznenih zakona i propisa u Kambodži. Sharon je magistrirala međunarodno i europsko pravo, te kazneno pravo na Sveučilištu u Amsterdamu.

Više o treneru: https://www.clingendael.org/person/sharon-beijer 

Trening organiziraju Centar za društvena istraživanja Analitika i Nizozemski institut za međunarodne odnose Clingendael, u partnerstvu sa Agencijom za državnu službu Bosne i Hercegovine.

 

ANALITIKA.png CLINGEN FINAL.png  ADS.png

Ovaj trening dio je projekta “Znanjem do politika: Unaprijeđivanje kapaciteta i procesa za razvoj javnih politika u Bosni i Hercegovini” koji implementiraju Centar za društvena istraživanja Analitika i Nizozemski institut za međunarodne odnose “Clingendael”, u partnerstvu sa Agencijom za državnu službu Bosne i Hercegovine. Projekat se finansira kroz MATRA program u okviru Fonda za regionalna partnerstva Ministarstva inostranih poslova Nizozemske.

 

 

Teme: Institucionalno komuniciranje